بهائیت

قبرستان بهایی ها در تهران, مراسم خاکسپاری بهاییان, سیاست مظلوم نمایی بهائیت
03/18/1401 - 09:02

عناصر تشکیلات بهائیت اخیرا خبر از تعطیلی قبرستان بهائیان در تهران دادند، خبری که از سوی مسئولین مربوطه تکذیب شد. تشکیلات بهائیت با انتشار چنین خبرهایی قصد دارند تا ضمن به تقابل کشاندن بهائیان ایران با جمهوری اسلامی، از شهرت و منافع بین المللی آن بهره برده و بر سابقه خیانت آلودش پرده گذاشته و از انجام وظیفه اصلی اش طفره رود.

قبرستان بهایی ها در تهران, مراسم خاکسپاری بهاییان, سیاست مظلوم نمایی بهائیت
03/18/1401 - 09:01

عناصر تشکیلات بهائی در حالی مدعی دیوارکشی و ممنوعیت ورود به قبرستان بهائیان در تهران شدند که این ادعا توسط مسئولین قبرستان رد شد. اما دیوارکشی در بسیاری از قبرستان ها رایج بوده و با اهدافی نظیر جلوگیری از تجاوز به حریم مجاور صورت می پذیرد. از طرفی سابقه تشکیلات بهائیت در نبش قبر و تخریب قبور بهائیان، لزوم نظارت بر قبرستان آنان را دوچندان می سازد.

بهاییان روستای روشنکوه, خیانت و فساد بهائیان, تعدیل معیشت بهائی
03/18/1401 - 09:00

تشکیلات بهائیت از استرالیا پیگیر بازپس گیری متصرفات غیرقانونی خود در ایران شد. اما چگونه بهائیتی که شعار بی ارزشی خاک و زمین می دهد، این گونه برای بازپس گیری تصرفات غیرقانونی اش در منابع طبیعی، گناه خیانت به وطن را به جان می خرد!

شرکت پارس آزما, انجمن بهائیان ایران, بهائیان اصفهان
03/16/1401 - 07:38

تشکیلات بهائیت چگونه می تواند به دروغ، مدعی ممنوع المعامله شدن شرکت پارس آزما بخاطر مدیریت بهائی آن شود در حالی که اگر بهائی بودنش مانع بود، از ابتدا مجوزی دریافت نمی کرد و تاکنون به پیشرفت خود بدون هیچ محدودیتی ادامه نمی داد. اگر مصادیق سیاه نمایی بهائیت علیه ایران پیگیری می شد، شاید امروزه شاهد سیل تهمت های بهائیت به انقلاب اسلامی نبودیم.

معجزات علی محمد باب, عکس حضرت باب, احکام تاریخ بابیت
03/12/1401 - 13:06

بهائیان در حالی مهم ترین رسالت علی محمد باب را آگاه ساختن و بشارت به ظهور پیامبرنمای بهائی معرفی می کنند که: 1. رسالتی با امتداد چند سال، آن هم پیش از تحقق وعده هایش معقول نیست. 2. با وعده باب به ظهور دوهزار ساله موعودش در تضاد است. 3. زمینه سازی باب در ایران و اعلام پیامبری بهاء در عثمانی چگونه قابل توجیه است؟!

تعالیم دوازدهگانه بهائیت, فلسفه خاتمیت, بعثت حضرت باب
03/12/1401 - 13:05

مبلّغین بهائی تحقق وعده اسلام به برقراری صلح و عدالت را در بشارت علی محمد شیرازی، در عمل به تعالیم بهائیت می دانند! تعالیمی که یا ربطی به وعده های صلح، اتحاد، تمدن سازی و رفاه ندارند یا حتی پیشوایان بهائی خود هم به آن ها عمل نکردند! تعالیمی که بالتبع دیگران هم یا عمل نخواهند کرد یا با عمل به آن ها، طعمی از این وعده ها را نخواهند چشید.

ارتباط بهائیت با یهود, بهائیت چگونه بوجود امد, تعالیم دوازدهگانه بهائیت
03/12/1401 - 10:07

عبدالبهاء در پاسخ به قاضی مسلمان شهر طبریه، یهودیان را به میمون تشبیه کرده است. نویسنده بهائی هم این دیدگاه عبدالبهاء را مطابق با میل پرسشگر و به نوعی تقیه دانسته است. این در حالیست که تقیه حتی برای نجات جان افراد در بهائیت جایز دانسته نشده و سابقه عبدالبهاء در توهین به سایر ادیان و اقوام، این توجیه را از اساس باطل می سازد.

فلسفه خاتمیت, بعثت حضرت باب, نشانه های بهایی بودن
03/11/1401 - 13:01

مبلغین بهائی یکی از ویژگی های علی محمد باب را بشارت او به امتداد ظهور پیامبران معرفی می کنند. این در حالیست که نه تنها بشارت دروغین علی محمد باب به امتداد پیامبران پس از اسلام توسط خودش نقض شد، بلکه بشارتش به پیامبر دروغین پس از بابیت هم با بهائیت تطابق نداشت. در نهایت، با ادعای خاتمیت پیامبرنمای بهائی، ریشه بشارات دروغ باب و دلیل حقانیت بابیت و بهائیت زده شد.

معجزات علی محمد باب, عکس حضرت باب, احکام تاریخ بابیت
03/11/1401 - 12:41

مبلّغین بهائی علت انتخاب لقب باب، برای پیشوا و مبشّر ادعایی خود را به علت دروازده بودن او در انتقال به عصرجدید معرفی کردند. این در حالیست که انتخاب و شهرت این لقب برای او، بخاطر ادعای بابیتش (نیابت خاصه اش) برای امام دوازدهم شیعیان بوده است. بابیت و سایر مقاماتی که علی محمد با خوردن سیلی و چند چوب فلک، از آن ها دست شُست.

پیش بینی های بهاءالله, قبله بهائیان کجاست, آرامگاه بهاءالله
03/09/1401 - 13:05

مبلّغین بهائیت تقلید پیامبرنمای بهائی از پیامبران در تعیین جانشین برای خود را بی سابقه و عامل وحدت بهائیان معرفی کردند. اما جانشینان به ظاهر معصومی که پیامبرنمای بهائی برای خود انتخاب کرده بود، پس از مرگ پدر به نزاعی بی سابقه با یکدیگر پرداختند و این فرقه را به یازده شاخه منشعب کردند!

معجزات علی محمد باب, عکس حضرت باب, احکام تاریخ بابیت
03/05/1401 - 14:15

چگونه می توان از ظهور ادعای بابیت و پیامبری علی محمد باب، به دروازه انتقال به عصرجدید تعبیر کرد در حالی که دعوت او به بربریت و حتی منع از به‌کارگیری علوم رایج عصر خودش، عقبگردی قابل توجه برای بشریت بود؟! به راستی کسی که دستور به نابودی علم، فرهنگ و تمدن داد و بی عفتی را در مسلکش رواج داد، چگونه می تواند الگویی قابل تقدیر باشد؟!

ارتباط بهائیت با یهود, بهائیت چگونه بوجود امد, تاریخچه استعمار بهائیت
03/05/1401 - 11:48

برخلاف ادعای یهود دوستی عرفان ثابتی، بهائیت حتی نسبت به دوستان خود یک رنگ نبوده و به تبع تغییر شرایط رنگ عوض می کند. یک روز از همکاری و اطاعت از آلمان نازی سخن می گوید و روز دیگر از هولوکاست دروغین انتقاد و شکوه می کند! یک روز بغض خود را با تشبیه یهودیان به میمون نشان می دهد و روز دیگر از یهودستیزی گلایه می کند!

ارتباط بهائیت با یهود, بهائیت چگونه بوجود امد, تاریخچه استعمار بهائیت
03/04/1401 - 13:34

عرفان ثابتی در مصاحبه ای از یهودستیزی، انتقاد و عبرت گیری از (افسانه) هولوکاست را لازم دانست. اما با توجه به سابقه و پیوند شوم دو جریان زرسالار یهود و فرقه بهائیت با یکدیگر؛ روشن می شود که چرا شعار نوع دوستی بهائیت، هیچ‌گاه شامل دفاع از مسلمانان نشده و تنها خود را ملزم به دفاع از یهود و صهیونیست می داند.

عرفان ثابتی بهایی, درس گرفتن از تاریخ, بهائیت و هیتلر
03/03/1401 - 13:08

تحلیلگر رسانه ای بهائیت در مصاحبه ای خواستار انتقال درس های هولوکاست به نسل جدید شد تا از تکرار آن جلوگیری کرد. البته ما هم موافقیم که باید تجربیات تلخ گذشته، ماهیت و تفکر جریان ها از جمله بهائیت را به فرزندانمان منتقل کنیم تا از بی اطلاعی آنان سوءاستفاده نکنند و روزهای تلخ دیگری برای آنان رقم نزنند.

Pages