بهائیت

تبلیغ بهائیت, تشکیلات بهائیت, بهاییت و براندازی, دین مردم مالزی,
03/22/1401 - 10:19

به رغم مخالفت دولت مالزی با تبلیغ فرقه بهائی و حتی تعیین مجازات برای انتشار کتب آن؛ تشکیلات بهائیت در سال گذشته به ارائه گزارش مفصلی از تبلیغ تبشیری خود در کشور مالزی به بهانه وقوع سیل پرداخت. با این حال تشکیلات بهائیت حتی بر خلاف تعالیم خود در پیروی از حکومت ها به تبلیغ تبشیری خود در این کشور اسلامی اصرار دارد.

مقام حضرت عبدالبهاء, آثار حضرت عبدالبها, مستند فرقه بهائیت
03/22/1401 - 09:18

بیت العدل در مستند خود از عبدالبهاء سعی دارد تا او را به عنوان سرمشق عالمیان معرفی کند! این در حالیست که تشکیلات بهائیت خود به جای الگوی گیری از گفتار عبدالبهاء در دوری از سیاست و اعتراض نکردن به حاکمین، مناصب سیاسی را تصاحب و راه براندازی حکومت های مخالفش را در پیش گرفته است. یا آنجا که در نوع نظام رهبری بهائیت، بر خلاف خواست عبدالبهاء عمل کرده است.

مقام حضرت عبدالبهاء, آثار حضرت عبدالبها, مستند فرقه بهائیت
03/21/1401 - 16:01

در فیلمی که به سفارش نهاد رهبری بهائیت بیت العدل به مناسبت سالمرگ عبدالبهاء ساخته شد، این پیشوای بهائیت به عنوان الگو و سرمشق عالمیان معرفی شد. اما با نگاهی گذرا به زندگی این پیشوای بهائی در می یابیم که او در زمینه دیگرستیزی نسبت به پیروان ادیان و کینه توزی نسبت به ملت ها می تواند سرمشق خوبی برای بشریت باشد.

عرفان ثابتی بهایی, جملات هانا آرنت, چگونه بهایی شویم
03/21/1401 - 15:54

عرفان ثابتی به بهانه ممنوعیت اعلام عضویت در تشکیلات برانداز بهائیت در ایران، بهائیان را بزرگترین کنشگران سیاسی در کشور خواند! اما چگونه کسی که وام دار پیشوایان دروغین و دروغگوی بهائیت است، می تواند جامعه ایران را دروغگو و بهائیان را ساختارشکن معرفی کند؟! و حتی بر خلاف دستور پیشوایان بهائی به کنشگری سیاسی اش افتخار کند؟!

عرفان ثابتی بهایی, جملات هانا آرنت, چگونه بهایی شویم
03/21/1401 - 15:51

عرفان ثابتی حاصل صداقت در بیان عقیده به بهائیت را موجب زندانی شدن، مصادره اموال و اعدام برخی نزدیکانش در ایران دانست! اما اگر بیان عقیده موجب چنین مجازات هایی بود، چرا شامل شما و سایر بهائیان نشد؟! یا شما دروغ می گویید و باور به بهائیت، مجازاتی در پی ندارد یا اینکه بهائیان در ایران، بزرگترین دروغگویان و پنهان کنندگان عقیده هستند.

شرکت پارس آزما, انجمن بهائیان ایران, بهائیان اصفهان, جرم بهایی بودن, بهائیان معروف ایران
03/19/1401 - 08:35

تشکیلات بهائیت در حالی مدعی ممنوعیت کسب و کار پیروانش در ایران می شود که شرکت ها و کارکنان بهائی بسیاری در ایران آزادانه فعالیت دارند. شرکت پارس آزما نمونه ای از فعالیت اقتصادی آزادانه بهائیان در ایران است، بهائیانی که (در واقع یا ظاهر) به نص قانون در توطئه نکردن علیه اسلام و انقلاب پایبندند و به اجرای سیاست های تشکیلات بهائیت در ایران نمی پردازند.

تأویل در بهائیت, حضرت آدم و حوا, نشانه های بهایی بودن
03/18/1401 - 12:57

عبدالبهاء پیشوای بهائیت به جهت خوش آمدِ شنوندگان و پسند مخاطب، حقایق دینی را دست خوش تغییر و تحریف قرار داده است! او در یک جا ژست روشنفکری گرفته و از لزوم تأویل نص کتُب الهی در ماجرای حضرت آدم و حوا سخن گفته و در جایی دیگر، برای اتقان گفتارش در لزوم پرهیز از نزاع، به این ماجرا استناد کرده است!

تأویل در بهائیت, حضرت آدم و حوا, نشانه های بهایی بودن
03/18/1401 - 12:55

عبدالبهایی که نصّ صریح کتُب الهی (در ماجرای حضرت آدم و حوا) را نادیده گرفته، بر خلاف اصول منطقی مسلّم سخن گفته و حتی شعار مسلک بهائی بر ممنوعیت تأویل و ملاک قرار دادن ظاهر کتب الهی را فراموش کرده؛ در واقع زیربنای اعتقادی مسلکش را زده است.

قبرستان بهایی ها در تهران, مراسم خاکسپاری بهاییان, سیاست مظلوم نمایی بهائیت
03/18/1401 - 09:02

عناصر تشکیلات بهائیت اخیرا خبر از تعطیلی قبرستان بهائیان در تهران دادند، خبری که از سوی مسئولین مربوطه تکذیب شد. تشکیلات بهائیت با انتشار چنین خبرهایی قصد دارند تا ضمن به تقابل کشاندن بهائیان ایران با جمهوری اسلامی، از شهرت و منافع بین المللی آن بهره برده و بر سابقه خیانت آلودش پرده گذاشته و از انجام وظیفه اصلی اش طفره رود.

قبرستان بهایی ها در تهران, مراسم خاکسپاری بهاییان, سیاست مظلوم نمایی بهائیت
03/18/1401 - 09:01

عناصر تشکیلات بهائی در حالی مدعی دیوارکشی و ممنوعیت ورود به قبرستان بهائیان در تهران شدند که این ادعا توسط مسئولین قبرستان رد شد. اما دیوارکشی در بسیاری از قبرستان ها رایج بوده و با اهدافی نظیر جلوگیری از تجاوز به حریم مجاور صورت می پذیرد. از طرفی سابقه تشکیلات بهائیت در نبش قبر و تخریب قبور بهائیان، لزوم نظارت بر قبرستان آنان را دوچندان می سازد.

بهاییان روستای روشنکوه, خیانت و فساد بهائیان, تعدیل معیشت بهائی
03/18/1401 - 09:00

تشکیلات بهائیت از استرالیا پیگیر بازپس گیری متصرفات غیرقانونی خود در ایران شد. اما چگونه بهائیتی که شعار بی ارزشی خاک و زمین می دهد، این گونه برای بازپس گیری تصرفات غیرقانونی اش در منابع طبیعی، گناه خیانت به وطن را به جان می خرد!

شرکت پارس آزما, انجمن بهائیان ایران, بهائیان اصفهان
03/16/1401 - 07:38

تشکیلات بهائیت چگونه می تواند به دروغ، مدعی ممنوع المعامله شدن شرکت پارس آزما بخاطر مدیریت بهائی آن شود در حالی که اگر بهائی بودنش مانع بود، از ابتدا مجوزی دریافت نمی کرد و تاکنون به پیشرفت خود بدون هیچ محدودیتی ادامه نمی داد. اگر مصادیق سیاه نمایی بهائیت علیه ایران پیگیری می شد، شاید امروزه شاهد سیل تهمت های بهائیت به انقلاب اسلامی نبودیم.

معجزات علی محمد باب, عکس حضرت باب, احکام تاریخ بابیت
03/12/1401 - 13:06

بهائیان در حالی مهم ترین رسالت علی محمد باب را آگاه ساختن و بشارت به ظهور پیامبرنمای بهائی معرفی می کنند که: 1. رسالتی با امتداد چند سال، آن هم پیش از تحقق وعده هایش معقول نیست. 2. با وعده باب به ظهور دوهزار ساله موعودش در تضاد است. 3. زمینه سازی باب در ایران و اعلام پیامبری بهاء در عثمانی چگونه قابل توجیه است؟!

تعالیم دوازدهگانه بهائیت, فلسفه خاتمیت, بعثت حضرت باب
03/12/1401 - 13:05

مبلّغین بهائی تحقق وعده اسلام به برقراری صلح و عدالت را در بشارت علی محمد شیرازی، در عمل به تعالیم بهائیت می دانند! تعالیمی که یا ربطی به وعده های صلح، اتحاد، تمدن سازی و رفاه ندارند یا حتی پیشوایان بهائی خود هم به آن ها عمل نکردند! تعالیمی که بالتبع دیگران هم یا عمل نخواهند کرد یا با عمل به آن ها، طعمی از این وعده ها را نخواهند چشید.

Pages