سلفیت و وهابیت

تبعیض در قضاوت
10/06/1402 - 10:03

وهابیان در بسیاری از مسائل، با مسلمانان مخالفت کرده‌ و عقایدی متناقض دارند؛ ازجمله آن تناقضات، حکم کردن آنان در مورد دیگران است. آنان مخالفین خود را تکفیر می‌کنند و قاعده‌ای دارند که هر کسی که آنان تکفیر می‌کنند را دیگران نیز باید تکفیر کنند؛ در بین مخالفین، با این حال اشاعره را که اعتقادی مخالف وهابیت دارند، تکفیر نکرده و به علت اجتهادشان مأجور می‌دانند.

امیرالمومنین
10/05/1402 - 11:29

آیا علمای اهل سنت، امیرالمؤمنین علیه‌‌السلام را به عنوان خلیفه چهارم می‌شناسند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت، بعضی از علمای اهل سنت همانند ابن تیمیه، منکر خلافت امیرالمؤمنین علیه‌السلام هستند و خلافت حضرت را به رسمیت نمی‌شناسند.

توسل
10/05/1402 - 09:36

وهابیان در بسیاری از مسائل، با مسلمانان مخالفت کرده‌اند، آنان عقایدی متناقض دارند؛ ازجمله آن عقاید، بحث توسل است. آنان برخی اقسام توسل را جایز خوانده و برخی اقسام را شرک دانسته و هر مسلمانی که معتقد به اقسام غیرمجاز از نظر وهابیت باشد، مشرک خوانده و و خونشان را مباح می‌دانند!

علمای اهل سنت
10/05/1402 - 09:30

وهابیان در بسیاری از مسائل، با مسلمانان مخالفت کرده‌اند، آنان خود نیز عقاید متناقض دارند؛ آنها که خود را جزء اهل‌سنت می‌خوانند و معتقدند که مجتهدین در صورت اشتباه هم اجر می‌برند، در عمل، با علمای اهل‌سنت در تاریخ به گونه‌ای رفتار کردند که مشخص می‌شود، هیچ اعتباری برای آنان قائل نبوده و آنها را مشرک و کافر می‌دانند.

گردش زمین به دور خورشید
10/04/1402 - 11:14

وهابیان در بسیاری از مسائل، با مسلمانان مخالفت کرده‌اند، آنان ملاک خاصی برای فتوا دادن ندارند؛ از جمله فتاوای عجیب و غیرعقلی آنان که بدون ضابطه با استفاده از ظاهر برخی متون دینی و استحسان خود صادر شده است، حکم به گردش خورشید به دور زمین است؛ مفتیان وهابی در این فتاوای عجیب، با یکدیگر هم‌نظر نیستند و یک مفتی با ذوق خود، چیزی را به احادیث و قرآن نسبت می‌دهد که باعث وهن دین می‌گردد.

مفتیان وهابی
10/03/1402 - 10:51

وهابیت در بسیاری از مسائل، با مسلمانان مخالفت کرده‌ و عقایدی متناقض دارند؛ ازجمله آن عقاید، ادعای اینکه آنان از اهل سنت هستند و این ادعا با حکم تکفیر اکثر مسلمانان، حتی حنابله از اهل‌سنت در تناقض است.

وحدت مسلمین
10/02/1402 - 14:07

وهابیان در بسیاری از مسائل، با مسلمانان مخالفت کرده‌ و برخی عقایدشان متناقض با دین اسلام است؛ از جمله آنها، تعامل وهابیت با دیگران بوده که دستور اسلام، تعامل دوستانه با مسلمانان و تعامل سرسخت با کفار است، اما وهابیت، عکس آن عمل می‌کند.

اهل سنت
09/29/1402 - 12:02

هجوم به خانه حضرت زهرا (س)، یکی از چالشی‌ترین موضوعات ایام فاطمیه است. در منابع معتبر اهل سنت، مسئله هجوم به خانه حضرت زهرا (س) بیان شده و حتی تهدید به سوزاندن خانه نیز یکی از اتفاقات تلخی است که توسط علمای اهل سنت ثبت و ضبط شده است.

شفاعت
09/29/1402 - 11:04

وهابیان در بسیاری از مسائل، با مسلمانان مخالفت کرده‌اند، آنان خود نیز عقاید متناقض دارند؛ از جمله آن عقاید، بحث شفاعت است؛ آنان می‌گویند، كسی حق ندارد از پيامبر (ص) شفاعت بطلبد؛ زيرا خداوند فرموده: هيچ كس را با خدا نخوانيد؛ اما در کلام دیگری، درخواست از پیامبر (ص) را به زمان حیاتشان محدود می‌کنند.

خدا
09/29/1402 - 09:20

وهابیان در بسیاری از مسائل، با مسلمانان مخالفت کرده‌اند، آنان عقاید متناقض دارند؛ از جمله آن عقاید، پذیرش عقاید مشرکانه درباره خداوند است؛ آنان گاهی خداوند را جسم می‌دانند، گاهی می‌گویند جسم نیست، غیرجسم نیز نیست؛ فوق همه چیز بوده و در همه جا نیست و به آسمان دنیا نازل می‌شود.

حضرت زهرا
09/21/1402 - 10:00

یکی از روایات اصول کافی که درباره مصحف فاطمه توضیح داده، مستمسکی برای مخالفین شده که شهادت حضرت زهرا(س) را نفی کنند. با بررسی کل روایت، متوجه می‌شویم که روایت درصدد بیان وقایع پس از رحلت پیامبر(ص) نبوده و یکی از اتفاقات پس از نبی اکرم(ص)، نزول جبرئیل و املای مصحف بوده که به علت اندوه شدید حضرت، صورت گرفته است.

حضرت زهرا
09/21/1402 - 09:51

مخالفین شیعه به جهت اثبات افسانه بودن شهادت حضرت زهرا (س) که از اعتقادات شیعیان است، دلیل می‌آورند که چرا پس از شهادت حضرت زهرا (س) هیچ کدام از بنی‌هاشم قیام نکردند؛ پاسخ این است که توسط حضرت زهرا و امیرالمؤمنین (ع) و برخی مسلمانان اعتراضاتی صورت گرفت؛ اما شرایط قیام مهیا نبود و بعد از مدتی، غاصبان در دنیا نبودند که قیامی علیه آنان صورت پذیرد.

حضرت زهرا
09/20/1402 - 09:52

گفته‌اند روایات بسیاری مبنی بر توصیه پیامبر (ص) به امیرالمؤمنین (ع) است، که اگر توانایی نداشتی، صبر کن؛ حال اگر بگوییم حضرت زهرا (س) شهید شده، باید بپذیریم که امیرالمؤمنین (ع)، توصیه حضرت را زیر پا گذاشته است؛ باید گفت اینگونه نیست و معنی صبر کردن در توصیه حضرت، قیام نکردن است نه بیعت کردن؛ زیرا بیعت کردن امیرالمؤمنین (ع) در ابتدای امر باعث گمراهی آیندگان می‌گردید.

عثمان
09/19/1402 - 09:51

از نظر وهابیت، صبر عثمان در برابر مهاجمین و قاتلینش صبری ستودنی است و در مقابل هنگامی که صحبت از صبر امیرالمؤمنین(ع) می‌شود، شروع به نکوهش می‌کنند. علت این اختلاف در اعتقادات وهابیت چه چیزی است؟

Pages