عرفانهای نوظهور

11/05/1396 - 19:34

به نظر اکنکار 999 چرخه تناسخ و تولدهای مکرر در کره زمين وجود دارد و اگر فرد به درجه معنوی روح رسيده باشد، از قيد و بندهای اين دنيا خلاصی می‌يابد و از آن پس در جهان‌های معنوی سير مي‏کند.

11/05/1396 - 19:13

به نظر توئيچل: خدا به خواب می‌رود و هنگامی که از خواب برمي‏خيزد، دنيايش را ويران می‌بيند و آنگاه تصميم به عذاب مخلوقات می‌گيرد. او دوباره در خواب می‌شود و آنگاه که از خواب برون می‌شود، هوس خلقتی ديگر نمود.

11/04/1396 - 20:26

اکنکار از شبه معنويت‌های نوپديد آمريکايی است که معجونی از فرق، اديان، گروه‏‌ها و جنبش‌های شبه معنوی می‌باشد. اکنکار در سال 1965 میلادی توسط «پال توئيچل» بنيان نهاده شد.

11/04/1396 - 10:37

نظام معرفتی که مروّجين فرضيه جذب معرفی مي‏کنند، انسان را محور هستی دانسته و لذت و اميال او را اصيل‏‌ترين اصل مي‏داند.[5] بنابراين، طبيعی است که در اين تئوری، نظام ارزشي‏ابی فراتر از ميل و طلب انسان تصوير نشود.

11/03/1396 - 21:12

در تعريف غلوّ آميزی فرضيه جذب اين گونه مطرح می‌شود: «افکار ما به اجسام تبديل می‌‏شوند. هر چيزی در فکرت بگذرد، به ‏زودی آن را در مُشت خواهی گرفت. حُکمرانان و بزرگان، اين راز را می‌دانستند و تلاش کردند مردم آن را نفهمند؛ چون در آن صورت، همه مي‏خواستند از آن استفاده کنند. بزرگان اين راز را مخفی داشتند.

11/03/1396 - 19:59

دالايی لاما که به رهبر بودائيان جهان شهرت يافته، با پيروی از اصل رنج در بوديسم، با نگاهی مأيوسانه و بدبينانه به رنج می‌‏گويد: «معمولاً به هنگام تولد هر فردی مي‏گويند تولدت مبارک؛ درحالي‏که روز تولد شما در حقيقت روز تولد درد و رنج بوده است؛ اما هيچ‏کس نمی‌‏گويد روز درد و رنجت مبارک...»

11/03/1396 - 19:44

اشو سعی می‌کرد هرگونه محدوديتی را بردارد تا جايی که ازدواج و خانواده را بَد ‏دانسته و معتقد بود که در باب مسائل زناشويی همه انسان‌ها بايد مانند حيوانات زندگی کرده و محدوديتی در روابط جنسی نداشته باشند.

10/30/1396 - 11:20

مشرب [و روش] «اُشو» به‏ عنوان يک شبه ‏معنويت، با خاستگاه شرقی، ترغيب به‏ سوی جدی ‏نبودن، بی هدفی، خنديدن، تفريح‌های بی‌مورد و رقصيدن است. اين مشرب، همه كائنات را يك شوخی می‌داند.

10/30/1396 - 10:35

بسياری از کسانی که در اين‏ گونه جلسات شرکت کرده‏‌اند، کار آنان به جدايی از همسران خود کشيده است. آنان علت جدايی و گرفتاری را روش و منشی می‌دانند که در اين کلاس‌ها تبليغ می‌شود.

10/30/1396 - 10:10

عرفان حلقه دارای چه انحرافاتی می‌باشد؟ پاسخ: مهم‏ترين اشكالات و انحرافات اين گروه منحرف، مبارزه آرام و اصطلاحاً زيرپوستی با دين و اعتقادات اسلامی است.

10/30/1396 - 09:59

عرفان اسلامی در ابعاد علمی و عينی، از رهگذر بندگی و عبوديت شكل می‌گيرد و سير و سلوك در آن، نه برای رسيدن به كشف و كرامات و شطح و غيب‏گويی و پيدا كردن موقعيت اجتماعی و مريدپروری؛ بلكه تنها و تنها برای بندگی خدا انجام می‌شود.

10/30/1396 - 08:39

برخی از شبه معنویت‌های نوپدیدی که بیشتر شناخته شده‌تر هستند عبارتند از: ساي بابا، رام الله، اوشو، اکنکار، عرفان سرخ‏پوستي، پائولو کوئليو، دالايي لاما، عرفان حلقه، يوگا و...

10/30/1396 - 08:25

معنویت در نزد اندیشمندان معاصر اسلامی شناخت خداوند و قرب به او است که سه ويژگی‏ اصلی خدامحوری، قيامت‏‌مداری و توجه به شريعت وحيانی از امتيازات خاص معنویت ناب اسلامی می‌‏‌باشد و معنويت‌هايی كه يكی از اين سه ويژگی را نداشته باشند، معنويت سكولار ناميده می‌شوند.

10/23/1396 - 15:15

هميشه انجام کارهاي خارق ‏العاده، دليلي بر حقانيّت اعتقادات يک فرد نبوده و هيچ ملازمه‏ اي ميان اظهارِ کشف و کرامات و حقانيت ظاهر کننده آنها وجود ندارد؛ چون رسيدن به اين مقامات هم از طريق سير و سلوک شرعي و انجام رياضت هاي الهي و هم از طريق غيرشرعي و انجام رياضت هاي شيطاني امکان‏پذير است.

الصفحات