عرفانهای نوظهور

12/28/1396 - 11:54

در مورد نظریه‌ی وحدت وجود حکما و فلاسفه و مکاتب مختلفی مانند صوفیه و غیره نظرات مختلفی داده‌اند. در این بین عرفای بزرگی مانند ملاصدرا برخی از این‌ها را تکفیر و تکذیب کرده. سرکرده‌ی عرفان حلقه نیز در این رابطه نظریه‌ای داده و گفته: «عالم وحدت به عالمی اطلاق می‌گردد که ادراکی بوده، در آن انسان به درک تن واحده بودن جهان هستی می‌رسد.»

12/27/1396 - 11:55

ذکر و یاد خداوند بنیه‌ و شاکله‌ی اصلی عبادت است؛ درحالی که شبهه عرفان پوشالی حلقه، مخاطبین را از این امر مهم باز می‌دارد. به این بهانه که شما تنها با حضور قلب دیگر نیازی به ذکر خداوند ندارید و یاد کردن شخص برای کسی است که حضور ندارد و غایب است. درصورتی که خداوند به صراحت در قرآن کریم به آن اشاره کرده...

11/08/1396 - 23:39

محمدعلي طاهري، تلاش مي‏کند تا رويکردي جديد و جذاب از عرفان اسلامي با استفاده از هفت گرايش «تصوّف، عرفان سرخ‏ پوستي، فرا روانشناسي، انرژي‏ درماني، مسيحيت، ريکي و تفکرات ماترياليستي (گروه چريک هاي فدايي خلق)» به مخاطب خود ارائه کند.

11/08/1396 - 23:33

درست است که طاهري موسس عرفان کیهانی ادعاي ترويج عرفاني اسلامي – ايراني را دارد، اما وی در جلسه اول کميته عرفان مي‏گويد: «من هنوز يک دور هم قرآن نخوانده‏ ام.»

11/08/1396 - 23:26

وقتي در اواسط دهه هفتاد شمسي، شخصي ناشناس، مدعي فرادرماني شد، کم‏تر کسي به او توجهي نشان داد. همين موجب شد تا وي کمي بعد، مدعي راه ‏اندازي گونه ‏اي از عرفان شود که اين روزها با نام «عرفان حلقه» يا کيهاني، مي‏ شناسيم.

11/08/1396 - 23:02

«راجنيش چاندرا موهان» که بعدها به «اُشو» معروف شد، مدعی عرفان و فيلسوف ‏نمای معاصرِ هندی بود؛ وي مدّعی روشن‏ ضميری و هدايت افراد برای رسيدن به خوشبختی، آرامش و آزادی شد.

11/08/1396 - 22:46

علي يعقوبي، قطب معنوي يکي از جريانهاي انحرافي در کشور است که در اواخر دهه هفتاد شمسي شکل گرفته و هنوز هم کم و بيش به حيات خود ادامه می‌دهد.

11/07/1396 - 20:28

درواقع می‌توان گفت منکران وجود خدا محدود به یک جریان فکری و مکتب نیستند بلکه دارای مکاتب مختلفی می‌باشند.

11/07/1396 - 19:33

واژه آتئیسم در زبان انگلیسی از واژه یونانی atheos (به یونانی: ἄθεος) گرفته شده است که به معنای بی خدایان است. این واژه در گذشته با دلالت ضمنی منفی، در اطلاق به کسانی به کار می‌رفته که بی اعتقاد به خدایانی می‌شدند که در جامعه در سطح گسترده مورد پرستش قرار می‌گرفته‌ است.

11/06/1396 - 14:59

ين خداشناسي شبه معنويت پائولو با خداشناسي در عرفان اسلامي تضادها و تفاوت‌هاي عميقي وجود دارد و وَراي ادعاهاي اين شبه معنويت مبني بر رساندن اعضاي فرقه به آرامش، عملاً ايمان به خداي خطاکار، ظالم، بي ‏حکمت، بي‌‏برنامه و... سالک را در اضطراب‏ و ترس‏ رها مي‏کند.

11/06/1396 - 14:44

تعاليم سحر و جادو در انديشه و نوشته‏‌های پائولو موج مي‏زند. به عنوان نمونه، اولين كتاب پائولو «خاطرات يك مغ» می‌باشد كه البته نام اصلی آن «خاطرات يك جادوگر» و موضوع آن نيز يكی از سنّت‌های جادوگری است.

11/06/1396 - 12:43

طاهري شيطان را موجودي موحّد، فريب‏‌خورده از طرف خداوند، مأمور امر الهي و... معرفي کرده است و تلاش مي‏کند که او را از گناه تمردش تبرئه کند و شرارت‌‏خواهي وي را از اذهان ديگران بزدايد.

11/06/1396 - 12:30

عرفان حلقه به صورت گام‏ به‏ گام و طی چند مرحله، از توحيد قرآنی فاصله گرفته، درنهايت به انسان‏‌خدايی متمايل شده است.

11/06/1396 - 11:54

طاهری پس از برگزاری جلسات دادگاه و دفاعيات خود، هم‏‌اکنون به اتهام افساد فی‌الارض از طريق منحرف کردن افراد، توهين به مقدسات دينی، مداخله غيرقانونی در امور پزشکی، تحصيل مال نامشروع، استفاده غيرمجاز از عناوين علمی (دکتر، مهندس و...) و لمس بيماران مؤنث به بهانه درمان آنها، در زندان به سر می‌برد و پرونده ارتداد وی نيز در حال بررسی است.

الصفحات