فرقه ای برای تفرقه بررسی پیشینه فکری و سیاسی جریان وهابیت

فرقه ای برای تفرقه بررسی پیشینه فکری و سیاسی جریان وهابیت

فرقه‌ای برای تفرقه بررسی پیشینه فکری و سیاسی جریان وهابیت
مشخصات کتاب:
سرشناسه : طبسی، نجم الدین، 1334 -
عنوان و نام پدیدآور: فرقه ای برای تفرقه بررسی پیشینه فکری و سیاسی جریان وهابیت/ نجم الدین طبسی.
مشخصات نشر: تهران: مشعر، 1386.
مشخصات ظاهری: 120 ص.؛ 19×5/19 س م.
شابک: 65000 ریال 978-964-540-073-4:
وضعیت فهرست نویسی: فیپا
یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع: وهابیه.
رده بندی کنگره : BP207/6/ط2ف4 1386
رده بندی دیویی : 297/416
شماره کتابشناسی ملی: 1172187
ص: 1
عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ مقدمه ؛ ابن تیمیه وکاشت بذر نفاق ؛ محمدبن عبدالوهّاب و فتنه وهّابیت ؛ حکومت نجد و هم پیمان وهابیت