شبه معنویت های غربی

03/06/1393 - 02:25

خدای كوئلیو هم نیازمند است و هم شكست‌پذیر! این خدا قادر مطلق نیست! اهل خطا و لغزش است! امیال منفی در او پدید می‌آید! هم اهل تمناست و هم اهل پشیمانی! و خلاصه خدای كامل و متعالی نیست!

03/06/1393 - 02:25

بدون شک، ارتباط سکس و عرفان که در اندیشه کوئلیو انعکاس یافته، چیزی جز رسوایی و ابتذال اخلاقی و تحریف معنویت نخواهد بود.

03/04/1393 - 20:04

فرمان قلب و جادو دو مؤلفه‌ای هستند که کوئلیو از آنها به عنوان مفاهیم معنوی استفاده می‌کند وی این دو را به عنوان یک ایده در نوشته‌های خود، خصوصا کتاب « کیمیاگر » و « شیطان و دوشیزه پریم » بکار می‌برد.

03/03/1393 - 17:45

تصریح کوئلیو به این‌که تنها ماموریت انسان بر روی زمین، مطالبه‌گری و سهم‌خواهی است نه پرداختن به رشد و تعالی؛ در حقیقت انکار برنامه‌های وحیانی است که خداوند از طریق رسولانش به بشریت رسانده است و نتیجه چنین نگاهی؛ پرورش انسان آزاد از همه چیز ( حتی آزاد از خدا ) و بریده از عالم معناست که به کامروایی خود می‌اندیشد و دیگر هیچ.

03/03/1393 - 01:05

افسانه شخصی از آنجا که مبنای محکمی و زیر بنای قابل دفاعی ندارد در منطق اسلام جایگاهی ندارد و از نظر اسلام هدف معنوی انسان روشن است و اعمالی که در این دین مقدس به عنوان شریعت نازل شده و به عنوان برنامه زندگی برای بشر عرضه گردیده است همگی اساس « افسانه شخصی » را فرو می ریزند.

03/03/1393 - 00:48

دفاعی که پاره‌ای از هواداران کوئلیو از وی دارند و او را فقط یک نویسنده و به دور از انگیزه خاص معرفی می‌کنند، با مأموریتی که کوئلیو برای تبلیغ معنویت مورد نظر خود در پیش گرفته، ناسازگار است، چرا که هواداران کوئلیو این اشکال را وارد می‌کنند که ایشان بدون انگیزه‌ای خاص و هدفی این سخنان را به میان می‌آورد و این موضع‌گیری در مقابل نظریات او بی معناست.

03/03/1393 - 00:35

برخى از صاحب نظران پائولو کوئلیو را متعلق به نوعى از جریان معنویت منسوخ اومانیستى مى‌دانند که به شدت مورد توجه نظام سلطه است و توسط رسانه‌هاى وابسته تبلیغ و ترویج مى‌شود؛ معنویتى که فاقد شریعت است و بر آموزه‌هاى مسیحیت یهودى شده ( یا همان صهیونیسم مسیحی ) تأکید دارد، اگرچه رابطه پائولو کوئلیو و کانون‌هاى صهیونیستى بسیار مستحکم‌تر از این است.

12/22/1392 - 07:49

یکی از موضوعاتی که فکر بشر را در طول تاریخ، به خود مشغول کرده است بحث شیطان است که چگونه موجودی است و حیطۀ قدرت و تسلطش بر انسان چقدر است؟ در تعالیم اسلامی، شیطان موجودی است از اجنّه که بواسطۀ نافرمانی اش به امر خداوند، از درگاه الهی رانده شد که پس از آن شیطان گفت: که بر انسان مسلط می‌شوم وآنها را به خودم دعوت می‌کنم.

08/30/1392 - 01:35

افسانۀشخصی نام دیگرش هوای نفس است که با اختراع یک واژۀ جدید و به ظاهر، زیبا، سعی در زیبا جلوه دادن پیروی از هوای نفس را دارد که این کار را یک عمل مثبت تلقی کرده و برای تحقق آرزوهای نفس، همۀ هستی را به خدمت او درمی آورد. این پیروی و اینهمه تلاش، بعنوان یک هدف و یک کمال تلقی شده و به عبارتی دیگر، همۀ هستی برای تحقق خواسته های شیطان باید تلاش کنند.

07/18/1392 - 17:21

اکنکار در مورد خداوند یک وجود ذهنی و تخیلی را در نظر می گیرید که هر کسی به هر طریقی که برای او شادی و غیره به وجود می آید در واقع آن شخص خدا را دیده و با او ارتباط بر قرار کرده است.خدای مورد نظر اکنکار خدایی است که وجود خارجی نداشته و تماما در ذهن و تخیل انسان قابل روئیت و ارتباط می باشدٰ؛آن هم خدایی که انسان می تواند او را به هر صورت که می خواهد تصور بکند.

07/17/1392 - 09:26

یکی از آموزه های اصلی مکتب شبه معنوی اکنکار اعتقاد به تناسخ یا زندگی های متوالی در این دنیا و به تبع آن اعتقاد به قانون کارما می باشد.

شیطان پرستی
05/21/1392 - 08:23

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ امروزه شیطان پرستی به عنوان یک آیین شبه معنوی در جای جای جهان پهناور مطرح شده است. جریانی که علاوه بر سبقه تاریخی اش، رویکرد دینی و فرهنگی، در بعضی از جوامع غربی به خود گرفته است.

دین در نگاه اکنکار
02/08/1392 - 16:03

نگاه پال توئيچل به دین دارای، سبک نقدی می باشد و در این رابطه سعی می کند با نقد نگرشی الهی به ادیان موجود در جهان، همه آنها را برگرفته از یک وجدان اجتماعی بداند نه حقیقتی که از جانب پروردگار متعال باشد. در این نوشتار به نمونه هایی از دین در نگاه عرفان اکنکار می پردازیم و آن را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.

پائولو کوئیلیو  داستان سرایی
01/01/1392 - 15:37

غربیان که تا چند دهه گذشته فقط برای جسم انسان برنامه می ریختند و دین (که برای روح و جسم برنامه داشت ) را به کناری نهاده ، و خود را وقف زندگی مکانیکی نموده بودند . اکنون با بحران معنویت روبرو شده و برای رفع این بحران سراب هایی از معنویت را به نمایش گذاشته اند تا مردم را مدتی بدان سرگرم نمایند. یکی از همین سراب ها داستان سرائی های پائولو کوئیلو است . وی از حمایت شیمون پرز برخوردار می باشد . و مقدمتاً با زندگی وی آشنا می شویم

Pages