بهائیت

آیا خداوند در قرآن کریم، عمر اسلام را هزار سال عنوان کرده است؟
10/05/1397 - 11:35 پاسخی به استدلال بهائیان پیرامون آیه 5 سوره سجده
تساوی حقوق زن و مرد در اسلام و بهائیت
09/08/1397 - 12:37 بهائیت به عنوان یک آیین بعد از اسلام توانسته است تساوی حقوق زن و مرد را به عنوان یک اصل در جامعه طرح نماید و آن را نهادینه سازد. آیا این نقصی بر اسلام نیست که بهائیت توانسته باشد آن را کامل کرده باشد؟