رهیافتگان

کریستینا بکر
09/20/1391 - 14:00

کریستینا بکر،مجری محبوب شبکه تلویزیونی ام تی وی،که در 13 دسامبر 1965 در هامبورگ به دنیا آمد، ناگهان با پذیرش اسلام جامعه آلمان را به شوک فرو برد.

الصفحات