شبه معنویت های بومی

فتنه احمدالحسن
02/06/1401 - 13:55

اتباع احمدالحسن بصری به قرینه جمله «ابوه الذی یلیه» موجود در روایت سلیم بن قیس این چنین ترجمه می کنند که «پدرش که پس از اوست» و بعد چون این معنا هم نفعی به حالشان ندارد می گویند پدرش که بعد از او ظهور می کند؛ یعنی «یلی» را «ظهور کردن» معنا می کنند! که درست نیست.

فتنه احمدالحسن
02/01/1401 - 13:51

فرقه احمدالحسن می گویند امام زمان (عج) در سامرا تولد یافته است و در این روایت اشاره به مدینه دارد. پس «المَدینه» باید به ضم خوانده شود یعنی «المُدینه» می باشد که همان روستای محل تولد احمدالحسن در بصره عراق است.

فتنه احمدالحسن
01/28/1401 - 11:54

اتباع احمداسماعیل بصری مدعی دروغین امامت و وصایت معتقدند 12 مهدی پس از 12 امام خواهند آمد که این 12 مهدی، امام و از ذریه امام عصر (عج) می باشند. طرفداران احمد بصری ادعا دارند که این مسئله در احادیث متواتر آمده و با تواتر معنوی قصد اثباتش را دارند.

فتنه احمدالحسن
01/25/1401 - 08:58

احمدالحسن مدعی دروغین یمانیت خواب را به عنوان یکی از شهادت‌ های پروردگار بر خود دانسته و آن را حجت قطعی برای اثبات خود معرفی کرده است. بهائیت نیز فرقه ای است که بعضی طرفداران این فرقه توسط رؤیا به آن جذب شدند.

طلسم و سرکتاب
01/20/1401 - 13:01

آنچه امروزه به آن «باز کردن سر کتاب برای شخص» گفته می شود مشمول روایات فوق و احادیث فراوان دیگری است که شدیدا از مراجعه به آنها و تصدیق آنها نهی شده است.

فتنه احمدالحسن
01/20/1401 - 12:49

حدیث موسوم به وصیت هیچ گونه دلالتی بر احمد اسماعیل بصری ندارد و یکی از شروط مهم این است که وصیت معروفه باشد، یعنی مصداق وصیت در بین مردم شناخته شده باشد و در این صورت است که وصیت یکی از راه های شناخت حجت خدا و دلیلی بر حجت خدا است.

فتنه احمدالحسن
01/20/1401 - 11:51

مدعی باید بینه بیاورد تا ادعای او قبول شود و این قاعده کلی عقلی است. یعنی شخصی که هر ادعایی دارد باید برای اقناع دیگران بینه، دلیل و شواهد کافی برای اثبات ادعای خود بیاورد و نمی شود که به مخاطب خود بگوید «تو ثابت کن که ادعای من ثابت نیست».

تفکر نوین در تضاد با دین
01/20/1401 - 11:45

از 1960 میلادی به بعد جنبش معنوی در غرب بنا نهاده شده است که غیر وابسته دین و مذهب است. این «معنویت غیر وابسته» یعنی غیر دینی و غیر مذهبی و تنها به معنویت با زندگی درونی فرد مرتبط است. در این معنویت تاکید بر رفاه و آسایش«ذهن، بدن، روح» می شود این در حالی است که دین و مذهب به ابعاد آرامش و رفاه جمعی و سازمانی به همراه فردی تاکید دارد.

فتنه احمدالحسن
01/20/1401 - 09:36

مقابله علمی و عملی با جریان های انحرافی یک وظیفه برای افراد آگاه است. فرقه انحرافی احمدالحسن مدعی دروغین یمانیت و امامت نیز یک جریان انحرافی و خطرناکی است که توانسته عده ای از جامعه را به خود جذب کند و مقابله با این فرقه لازم است.

فتنه احمدالحسن
01/20/1401 - 08:32

معجزه می تواند بهترین دلیل برای تفکیک مدعی دروغین از راستین باشد. احمدالحسن (مدعی امامت و وصایت) یکی از مدعیان دروغینی است که نه تنها توانایی اعجاز ندارد بلکه معجزه را راه شناخت نمی داند!

نظر روانکاوان در مورد انرژی درمانی و فرادرمانی
12/17/1400 - 11:32

مردم بیش از آن‌ که به روان‌ درمانی و درمان‌ های علمی‏ که تاثیرات آن‏ ها به صورت علمی ‏اثبات شده گرایش داشته باشند، به «انرژی‌درمانی»، «فرادرمانی» و «فرا‏روان‌شناسی» گرایش پیدا کرده‌ اند.

فتنه احمدالحسن
12/09/1400 - 12:10

در سخنان مدعیان دروغین ما با بسیاری از مغالطات، سفسطه ها، نقص و اشکالات روبرو هستیم که فرد آگاه شک نمی کند این فرد کذاب است. احمدالحسن مدعی دروغین امامت است که کلام و استدلال های وی نقض ها اشکالات بسیاری دارد.

پائولو کوئیلو با افکاری انحرافی
11/21/1400 - 09:15

یکی از هجمه های استکبار علیه مسلمانان و انقلاب اسلامی ایران پخش گسترده کتاب های انحرافی است. از جمله نویسندگان مورد حمایت استکبار علیه مسلمانان و انقلاب اسلامی ایران پائولو کوئیلو می باشد.

اقدام مسلحانه یک مدعی در مقابل نظام اسلامی
11/21/1400 - 08:06

یکی از روش‌هایی که دشمنان برای تضعیف نظام اسلامی در پیش گرفتند، تهییج افراد و فرقه هایی است که به زعم آنها می توانند آن ها را در رسیدن به اهدافشان یاری کنند. محمد حسین پور (ملقب به دکتر سایان) یکی از مدعیان دروغینی بود که ادعای معنویت و منجی گری داشت. این فرد با گسترده کردن دامنه فعالیت های خود و آمیختن معنویت با ورزش و فلسفه، عنوان سایان را برای سبک خود انتخاب کرده بود.

Pages