وهابیت در عصر حاضر

وهابیت
04/25/1392 - 13:06

وهابیون پیوسته خود را مسلمانان واقعی معرفی کرده و پیروان دیگر مذاهب اسلامی اعم از شیعه و سنی را مشرک و کافر می دانند ، سوالی که شاید به ذهن بسیاری خطور کند این است که این ادعا تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است ؟ در این مقاله کوتاه با مقایسه دو فتوا از فتاوای مفتیان وهابی شما را از صدق و کذب ادعای ایشان آگاه می نماییم .

سلفیون معاصر
04/04/1392 - 09:39

یکی از خطرناک ترین حربه های استعمار در مبارزه با اسلام ، استفاده ابزاری از مهره های دست نشانده خود در کشورهای اسلامی است و از آن جا که فرقه ضاله وهابیت دست نشانده همان استعمار است ، لذا جای تعجب نیست که دست این دو را در دستان یکدیگر مشاهده نماییم .

03/07/1392 - 12:42

جوانی که دائما گریه میکند و میگوید به خدا من آماده گی اش را ندارم ،من برای تهیه نان اینجا آمده ام اما آنچه با آن مشاهده میشود خنده و قهقهه وهابیون دور و برش و اصرار آنان بر انجام عملیات انتحاری می باشد.

عکس
02/25/1392 - 12:38

وقتي زني در غياب شوهر خود كولر خانه را روشن كند، ممكن است همسايه متوجه شود كه زن در منزل است و به همين سبب مرتكب زنا و فحشا شود.

عکس حجر بن عدی
02/15/1392 - 02:22

با این واقعه، وهابیت قبر خود را نبش کرد،همانگونه که با شهادت حجربن عدی به دست معاویه مردم از بنی امیه بیزار شدند و مقدمه دشمنی های بیشتر با بنی امیه پایه گذاری شد. این بار نیز پیکر حجربن عدی فتنه ها را از میان برداشت و چهره مذموم و بدعت باز وهابیت را برای جامعه مسلمین و جهانیان آشکار ساخت

عکس
02/01/1392 - 03:42

معلوم نیست چرا این اواخر برخی که حتی تا چند سال پیش اسم او را نمیدانستند سنگش را بر سینه میزنند و تمام مطالب او را مثل وحی منزل و فصل الخطاب برای اعتقادات اهل سنت میخواهند بشمارند که الحمدلله این کار از طرف علماء اهل سنت اصیل و با بصیرت مورد اعتراض و نقد و رد قرار میگیرد

وهابیت
12/19/1391 - 18:03

سیره و روش سلفی های قدیم در مقابل ائمه جور و ظلم این بود که نه تنها در برابر ظلم و ستم آن ها سکوت نمی کردند بلکه به مبارزه مسلحانه با آنها نیز می پرداختند ،اما سلفیون معاصر به خاطر مصالحی از مبارزه مسلحانه با حاکمان و خلفای ظالم دست برداشته و در مقابل آنها سکوت می کنند.

عکس تفرقه وهابیت
11/28/1391 - 03:40

یکی از سرچشمه های بزرگ اختلاف پراکنی بین شیعه وسنی از افکار ابن تیمیه نشأت میگیرد ،و به همین خاطر است که دست های بیگانه سعی وافر دارند که کتاب او (منهاج السنه) و شخصیتش  را بین برادران اهل سنت جابیندازند تا از این طریق بتوانند به  اختلافات مذهبی دامن بزنند.

Pages