مباحث رجالی

10/29/1393 - 23:49

ابن ابی‌الحدید به نقل از استادش ابوجعفر اسکافی می‌نویسد: «از نظر بزرگان مذهب ما (اهل سنّت) چون ابوهریره چیزهایی را در روایات وارد می‌کرد، روایاتش مورد قبول نیست و به همین رو، عمر او را تازیانه زد و به وی گفت: تو زیاد روایت نقل می‌کنی! و سزاوار است گفته شود تو به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نسبتِ دروغ می‌دهی.» ابوهریره کسی است که...

الصفحات