سیر تاریخی تصوف تاکنون

03/25/1393 - 13:50

قلندریه در واقع جماعتی از صوفیه ملامتی که در حدود قرن هفتم هجری در خراسان و هند و حتی شام و بعضی بلاد دیگر شهرت و فعالیت داشته‌اند. البته سابقه این فرقه‌ها از قرن هفتم فراتر می‌رود اما شهرت آنها مخصوصا در این اوان بوده است.

02/06/1393 - 21:04

با اندک آشنایی با متون قدیم صوفیه همچون طبقات سلمی، طبقات خواجه، کشف المحجوب، اوراد الاحباب، اللمع و قشیری و ... می‎‌توان به ژرفای این اختلاف پی برد و نتیجه گرفت که داعیان تصوف در عصر ما بویی از عقاید صوفیانه در سیر و سلوک نبرده‌اند.

02/05/1393 - 00:03

وقتی از فرقه‌ی تصوف نام برده می‌شود، آشنایان با این مسلک و مطلعین راجع به عقاید، افکار و منش ایشان می‌دانند که باید بین تصوف کهن و قدیمی و روشهای صوفیانه‌ی فعلی و متأخر، حد و مرزی قائل شد....با این وجود، کنکاش در کتب معتبر صوفیه و شرح حال قدما و بزرگان تصوف نشان می‌دهد که تفاوت آشکاری بین راه و روش صوفیانه‌ی قدیم و تصوف جدید و معاصر است.

09/13/1392 - 09:27

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ يکي از مکاتب سده اول هجري مکتب زهد است. و اين مکتب بر اصول و قوانين و اصطلاحاتي پايبند است که در ذيل به آنها اشاره مي شود.

09/11/1392 - 09:41

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مطالعه در شرح حالات و زندگی صوفیان این دوره و تامل در گفتار آنها، آشکار می کند که در این دوره عناصر واقعی عرفان در گفته های اساسی صوفیان پدیدار می شود.

09/10/1392 - 10:06

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_صوفیه در قرن دوم روشی همانند قرن اول داشت، یعنی کمتر دست به انحرافات دینی زد و همانند قرن اول شریعت مدار بود اما در عمل به شریعت جانب افراط را پیش گرفته بود.

09/07/1392 - 00:09

از نگاه برخي، پيش زمينه هاي تشکيل تصوف نه بصورت فرقه اي، بلکه به نيت تقرب به خداي متعال و در قالب علاقه به زهد و زندگي زاهدانه در صدر اسلام توسط گروهي از مسلمانان شکل گرفت.

07/08/1392 - 00:03

هر عقیده ی اصیلی هنگام مواجه شدن و برخورد با غریبه ها و بیگانگانِ نسبت به آن عقیده، از خود واکنش نشان داده و اصول و مبنای خود را مشخص می کند و به راحتی اجازه ی نفوذ نمی دهد

تصوف در گذر تاریخ
04/20/1392 - 03:45

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ گذشت ایام، نقش موثری در تکمیل یک پدیده یا جریان دارند. پدیده ی تصوف هم از این قاعده و قانون مستثنا نبوده و با گذراندن دوره های متفاوت به حالت امروزی درآمده و به یک سازمان تشکیلاتی تبدیل شده است

چهل تکه
04/02/1392 - 10:59

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ صوفیه، فرقه ای هزار چهره و هزار رنگ است و یک مرام التقاطی نمی تواند راه و مسیر رسیدن به کمال را به بشر نشان دهد

دوازده منافات تشیع و تصوف
03/25/1392 - 01:11

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اساساً اصول و قواعد تصوف با تشيع منافات دارد و تشيع به طور كلي يك گرايش مثبت و فعال است ولي تصوف مبتني بر تسليم به ناتواني و بي چارگي و دريوزگي و روي گردانيدن از ماديات و اعراض از جاه طلبي و بلند پروازي است و بر اين ادعا مي توان چندين دليل ذكر كرد...

ائمه ؛رمز سلامت راه
03/24/1392 - 00:36

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در بررسی تاریخ عقائد و شخصیت های معروف صوفیه، همیشه جاي اين سئوال باقي است كه : چرا اهل سنت به تصوف گرايش پيدا كردند و تصوف در ميان آنها رونق گرفت ولي شيعيان اماميه از اين بدعت و انحراف سالم ماندند؟

ژله ومذهب سران صوفیه
01/27/1392 - 04:12

مذهب سران صوفیه در طول تاریخ عمدتا شبیه ژله می ماند، لرزان و مرتعش و قابل تغییر!

آنتی درویش
11/24/1391 - 15:36

صوفیه در عهد صفویه در اثر عوامل مختلف از فعالیت های عادی خویش بازمانده بود و روز به روز ضعیف تر می شد.

الصفحات