احکام بهائی

03/26/1395 - 18:47

از جمله اموری که حسینعلی نوری، رهبر فرقه‌ی ضاله‌ی بهائیان، بر پیروان گمراه خود ممنوع کرده، ذکر خداوند در مکان‌های عمومی است. این در حالی است که خداوند مؤمنین را به ذکر شبانه روزی خود ترغیب می‌کند؛ چرا که برای مبارزه با وسوسه‌ی شیاطین و غفلت از یاد خداوند به واسطه‌ی زندگی مادی، راهی جز ذکر بسیار خداوند نیست.

12/27/1394 - 23:57

فرقه‌ی بابیت و بهائیت دارای احکامی است که با بررسی آن‌ها، غیرالهی بودن ایشان کاملاً روشن می‌شود، نظیر: ممنوعیت استفاده‌ی دارو برای مریض، ممنوعیت تحصیل در هر رشته‌ای غیر از بابیت، حکم به نسل‌کشی پیروان دیگر ادیان، هنگامی که یکی از پیروان ایشان به حکومت رسید و احکام مضحکی از این قبیل که با ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و مسلمات عقلی مغایرت دارد.

12/21/1394 - 02:25

حسینعلی‌نوری، سرکرده‌ی بهائیان، که مدعی نوآوری است، با الگوگیری ناقص از دیگر ادیان آسمانی، آئین جدیدی را تأسیس نمود و در آن از احکام سایر ادیان، مقداری را گنجانده است. به عنوان نمونه او روزه را از ادیان آسمانی الگو گرفته و با اعمال تغییرات، آن را حکمی در بهائیت قرار داده است که باید روزه، در ماه اسفند و به مدت 19 روز باشد!

12/15/1394 - 23:54

یکی از مواردی که در ادیان ابراهیمی حرام شمرده شده، رباخواری است که در اسلام همتای جنگ با خدا شمرده شده است. با نگاهی گذرا در متون بهائیت، می‌بینیم که رهبران بهائی نه تنها این امر را حرام ندانسته، بلکه به خاطر فضل به بندگان، حلال شمرده‌اند، در حالی که این امر نه تنها مفید برای جامعه نیست، بلکه باعث از بین رفتن تعدیل معیشت نیز می‌شود.

12/12/1394 - 23:36

از جمله احکام تأمل برانگیز بهائیان، حکم شوقی‌افندی، رهبر این فرقه، در خصوص طلاق است. اولین حکم، تساوی زن و مرد در حق طلاق و دومین حکم، صبر یک‌ساله برای جدایی است. این احکام با اشکالاتی مواجه است از جمله اینکه بر اساس تحقیقات علمی، زن و مرد از لحاظ جسمی و روحی با هم تفاوت دارند و این حکم آمار طلاق را بالا خواهد برد...

12/11/1394 - 23:18

از جمله احکام تأمل برانگیز فرقه‌ی بهائیت، حکم روزه‌داری است که توسط رهبران این فرقه و با الگو گرفتن از دین مبین اسلام، بر پیروان این فرقه واجب گردیده است. بهائیت هر ماه را به 19 روز تقسیم کرده که با هیچ قانون طبیعی هماهنگ نیست. زمان روزه، 19 روز آخر اسفند ماه، آخرین ماه بهائیان، است و در مناسب‌ترین موقع سال قرار گرفته است.

12/02/1394 - 18:18

شعار جدایی دین از سیاست که از جوامع غربی سرچشمه می‌گیرد، در جهت تضعیف جوامع اسلامی و عدم توجه مسلمانان به احکام سیاسی و اجتماعی است. سران بهائی که خود از عمّال غرب و وابسته به دولت‌های استعماری بودند، سعی در القای این شعار بین مسلمانان داشتند. اما چیزی که در واقع آشکار است نقض این حکم و شعار توسط بهائیان به کرات است.

11/30/1394 - 20:17

رؤسای بهائیت به پیروی از سکولار مذهبان غرب، مداخله در سیاست را ممنوع کرده‌اند، به طوری که عبدالبهاء می‌گوید: ملاک خروج از بهائیت، مداخله در سیاست است. این درصورتی است که سیاست به معنای قدرت برای احقاق حقوق مردم است. به نظر می‌رسد هدف از بیان این حکم، هم‌سویی و سکوت در مقابل استعمارگران و چپاول کشورهای مظلوم است...

11/29/1394 - 22:20

بهائیان پیمودن راه برای زیارت قبور را جایز نمی‌دانند. این حکم بهائیان، از وهابیت گرفته شده و به نوعی همسویی با استعمارگران است؛ زیرا مقصود اصلی، جلوگیری از زیارت قبور ائمه اطهار می‌باشد؛ به علاوه عبدالبهاء که معتقد است زیارت اولیای حق پسندیده است، در نتیجه پیمودن مسافت، که مقدمه‌ی آن هست، باید همین حکم را داشته باشد.

11/28/1394 - 23:34

از جمله احکام بهائیان، حکم مجازات شخصی است که خانه‌ای را آتش زده که باید او را سوزاند و همچنین در مورد کسی که شخصی را کشته، می‌توان از قصاص وی صرفنظر کرد و او را به حبس اَبَد محکوم نمود. این احکام با اشکالاتی مواجه است، از جمله اینکه در این حکم، بین قتل و سوزاندن خانه، فرق گذاشته نشده و سوزاندن نمی‌تواند مجازات آتش‌زننده باشد.

11/27/1394 - 23:20

از جمله احکام تأمل برانگیز بهائیت، حکم ایشان برای سارق است، مرحله‌ی اول: تبعید، مرحله‌ی دوم: زندان، مرحله‌ی سوم: گذاردن علامتی در پیشانی او. این حکم با اشکالاتی مواجه است از جمله: 1: حکم کلی بیان شده 2: برای زنان مجازات مشخص نشده 3: داغ زدن بر پیشانی در هیچ دینی سابقه نداشته و... که الهی بودن این حکم و آئین زیر سؤال می‌رود.

11/24/1394 - 17:45

تقسیم ارث در میان بهائیان، از احکام تأمل برانگیز این فرقه است که توسط رهبر این فرقه صادر شده، در این حکم سهام مخصوصی برای معلّمِ میّت و نهاد رهبری بیت‌العدل در نظر گرفته شده است. این در صورتی است که اشخاص درجه یک نظیر پدربزرگ در رتبه‌ی بعد از بیت‌العدل قرار دارند؛ در کل می‌توان گفت که این حکم صرفا کسب درآمدی برای رهبران بهائیت است.

11/23/1394 - 23:23

از جمله احکام عجیب بهائیان تجویز رِبا توسط سران این فرقه است؛ این حکم مسلک بهائی با اشکلاتی مواجه است از جمله اینکه: ربا مانع احسان و نوع دوستی می‌شود. همچنین ترویج ربا با عث رکود در اقتصاد می‌شود، چون تمایل به تجارت کم می‌شود. و نیز ربا موجب افزایش اختلاف طبقاتی و باعث فساد اقتصاد می‌شود و جامعه را به زوال می‌کشاند.

11/22/1394 - 21:39

بهائیان به حکم تقلید در مذهب شیعه خُرده می‌گیرند و آن را باطل می‌دانند؛ در جواب می‌گوییم: تقلید از متخصص در جوامع امروزی بسیار ضروری است. بهائیان خود از پیامبر دروغینشان کورکورانه تقلید می‌کنند، بعلاوه اینکه دستورات رهبرشان بسیار ناقص و محدود است و به بی‌دینی می‌انجامد، در نتیجه این تعلیم، همنوایی با استعمار در جهت تضعیف علماء است

الصفحات