Add new comment

سلام. دین برای این‌ها حقوق مادی درنظر گرفته است. از قبلی مهریه، حق نفقه، همچنین حاکم شرع موظف به حمایت از زنان بی‌سرپرست است. ضمن اینکه بسیای اوقات، مقصر برخی زنان هستند. زنی که شوهرش از دنیا رفته، می‌تواند با رعایت حقوق، ازدواج مجدد کند. متأسفانه برخی زنان گمان می‌کنند اگر پس از مرگ شوهر، ازدواج مجدد کنند، این خیانت به شوهر اول محسوب می‌شود. پس به تنهایی بار سنگین مسئولیت را بر دوش میگیرند. خوب این تفکر غلط است. زن می‌تواند لزدواج مجدد کند. باید قبول کرد که در مواردی این چنینی بیشتر تقصیرات بر گردن خودِ زن و نگاه‌های سرد اطرافیان است. نه قواعد دینی.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Fill in the blank.