شبه معنویت های شرقی

عارف جنسی
12/28/1391 - 14:58

امروزه مزدوران شیطان با لباس عرفان به میدان نبرد آمده اند و با هر حربه ای می خواهند جایگاه مردان الهی را بگیرند. همچنانکه همیشه علفهای هرز می خواهند جای گلها رابگیرند.
از این نوع علف های حرز شخصی در هند ظهور کرد که اعتقاد به محوريت انسان، تأكيد بر آزادي و اختيار انسان، طبيعت گرايي ، شهوت رانی و .... داشت

خدای مرده
12/28/1391 - 14:50

وي بنيانگذار نحله انحرافي موسوم به ساي بابا است و مرگ وی در 85 سالگي موجب شد يكي از صدها نيرنگ‌ «ساي بابا» برملا شود؛ چرا كه پيش‌گويي كرده بود در سن 96 سالگي خواهد مرد و هشت سال بعد روح او در جسمي ديگر در شهر ميسور به بدن فردي ديگر منتقل خواهد شد.

09/22/1391 - 21:52

پس از نیم نگاهی به مکتب های ودا و برهمنیزم اکنون زمان آن فرا رسیده تا به مرامهای مشهور دیگری که در هند رایج است بپردازیم. هر چند به برهمنیست به طور اخص هندو ئیزم نیز اطلاق می شود

09/22/1391 - 19:39

برهمنیزم (آیین برهمنی) یکی از مذاهب هندوییزم است و البته خیلی اوقات، وقتی گفته می‌شود هندوییزم، منظور همان برهمنیزم است. اما برهمنیزم چیست؟ برهمن‌ها چه باورهایی دارند؟ در این گفتار به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم.

Pages