شخصیت‌ها

03/03/1395 - 20:05

ابن قیم جوزیه را رئیس شاگردان ابن تیمیه می‌نامند. او همیشه هم‌نشین استادش بود، تا جایی که حتی به اتفاق ابن تیمیه به زندان رفت، او آن‌چنان در افکار ابن تیمیه محو شد، که دیدگاه تازه‌ای از خود نشان نداد، بلکه بعد از وفات استاد و خلاصی از زندان، به انتشار عقاید ابن تیمیه پرداخت، از این رو باید او را مبلغ افکار ابن تیمیه دانست.

Pages