فرقه گنابادیه، سلوک هزار رنگ

  • 6 بهمن, 1399 - 07:07
مسعود همایونی نویسنده کتاب تاریخ سلسله نعمه اللهیه در ایران در معرفی مکتب عرفانی ایران در کتاب خود می‌نویسد: عرفانی که دراویش دارند کلیه شرایع و ادیان را مقدس می‌شمارد و توهین به یکی از آنها را توهین به همه ادیان می‌داند...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مصطفی آزمایش از صوفیان معروف ساکن در اروپا، با بیان این مطلب که یکی از افتخارات دراویش گنابادی این است که می‌تواند با هر مسلکی خو بگیرد، این فرقه را یک فرقه هزار رنگ معرفی می‌کند. این درحالی است که رضا علیشاه یکی از اقطاب فرقه گنابادی همانند نورعلی تابنده قطب فعلی این فرقه، قید مذهب را برداشته و در کتاب خورشید تابنده، در پاسخ به سوالی مبنی بر این که "شرط ورود به این مسلک چیست؟" می‌گوید: باید به دست یکی از اقطاب یا مشایخ دستگیری شود[1] و او هیچ نامی از مذهب و دین در این پاسخ نیاورده است. در اظهاراتی مشابه آقای مسعود همایونی نویسنده کتاب تاریخ سلسله نعمه اللهیه در ایران در معرفی مکتب عرفانی ایران در کتاب خود می نویسد: «عرفانی که دراویش دارند کلیه شرایع و ادیان را مقدس می‌شمارد و توهین به یکی از آنها را توهین به همه ادیان می‌داند و مانند سمی تلقی می‌کند که به خون بشریت ریخته باشند».[2] هرچند مسعود همایونی با بازی با کلمات سعی دارد، موحدان عالم را از مسیر توحید حقیقی منحرف سازد اما باید گفت این بازی با کلمات و بیان این گونه صحبت‌ها جز برای به انحراف کشاندن جوانان نمی باشد.

پی‌نوشت:

[1]. خورشید تابنده، ص 724
[2]. تاریخ سلسله نعمه اللهیه در ایران، ص 21.

تولیدی

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Fill in the blank.