اعتقادات

حضرت ولی عصر علیه السلام امام دوازدهم
12/07/1391 - 22:49

به عقیده ی بهائیان علی محمد باب فرزند رضا بزاز امام دوازدهم ما شیعیان می باشد و با کشته شدن او پرونده ی اسلام بسته شده و دین جدیدی به نام بهائیت به جهان عرضه شده است. بهائیان دین اسلام و معصومین را قبول داشته و آنان را فرستاده ی خدا می دانند. ما با آوردن چند روایت از همین معصومین ثابت خواهیم کرد که امام دوازدهم ما شیعیان فرزند بلا فصل امام حسن عسکری علیه السلام است، نه فرزند رصا بزاز. باشد تا با اثبات این قضیه بهائیان در آیین خود تاملی داشته باشند.

qoran
12/07/1391 - 21:28

بهائیان بر این آمده تا هم قرآن را به رأی خود تفسیر کرده و اینکه ثابت کنند که این اعجاز در قرآن وجود ندارد و می توانیم مانند آن بیاوریم.آنان به مردم القا می کنند که قرآن یک کتاب معمولی است اما اگر هم معمولی نباشد بعلت تحریف از اعتبار ساقط است. اما تا بحالا قرآن بدنبال مبارز می گردد و همه ی ادیان و مذاهب از جمله بهائیان از آوردن آیه ای مانند آیات قرآن عاجز هستند.

حج بهاییت
12/07/1391 - 13:20

و اَذِّنْ فی الناس بالحج یَأتوكَ رِجالاً و علی كُلِّ ضامِرٍ یَأتینَ من كُلِ فَجٍّ عمیق. لِیَشهدوا منافِعَ لَهُمْ یَذْكُروا اسْمَ اللهِ فی ایّامٍ معلومات علی ما رَزَقَهُمْ مِنْ بهیمة الانعام فكلوا مِنها و اَطْعِموا البائِسَ الفقیر»(آیه 27 و 28 سوره مبارکه حج)

«اعلام كن كه مردم با پای پیاده به حج بیایند و بر شتران سوار شوند و از راههای دور بیایند تا منافعی كه برای جامعة اسلامی در حج است مشاهده كنند و به ذكر خدا و یاد خدا مشغول باشند.»

qoran
12/07/1391 - 04:19

در آیه 41 سوره فصلت این مورد ثابت می شود که قرآن آخرین مجموعه قوانین از طرف خداوند است و بعد از آن کتاب و دین دیگری نازل نمی شود. و اگر اندکی تامل کنیم متوجه می شویم که چون اسلام آخرین دین الهی است پس پیامبر اسلام هم آخرین فرستاده ی خداست.

qoran
12/06/1391 - 22:50

قرآن کتاب آسمانی و کتاب قانون است. بوسیله این کتاب ما می توانیم راه حق را از باطل تشخیص داده و وظیفه خود را بفهیم.
قرآن پیامبر گرامی اسلام را بعنوان آخرین فرستاده معرفی کرده که یک به یک دلائل قرآنی را برای اثبات اینکه پیامبر اسلام آخرین پیامبر الهیست را ذکر می کنیم.

قرآن
12/06/1391 - 17:57

خداوند متعال در آیه 106 سوره بقره فرموده است که: آیتی از آیات الهی منسوخ یا فراموش شده و متروک نمی شود مگر این که میاوریم آیتی را که بهتر از اولی یا نظیر آن باشد. پس اگر قرار باشد بعد از قرآن کتابی دیگر از طرف خداوند متعال نازل شود باید بهتر از قرآن باشد که با توجه به کتاب بیان و ایقان چنین چیزی به نظر هیچ کس نمی رسد.

rasool
12/06/1391 - 02:32

در آیات و مخصوصا در روایات بارها و بارها ادعا شده که اسلام دینی است که می تواند نیاز روحی و جسمی انسان را تا روز قیامت تامین کند و عمل به اسلام تا روز قیامت برای انسان ها کفایت می کند. این ادعا را در ادیان الهی دیگر نخواهیم دید و پیامبران پیشین همواره بشارت پیامبر آخرالزمان را داده اند. تامین تیاز های انسان تا روز قیامت توسط دین الهی خود اشاره بر این دارد که دیگر نیازی به دین و پیامبر جدید نیست.

ahl-ebeit
12/06/1391 - 00:13

بهائیان که پیامبر گرامی اسلام و ائمه ی اطهار را قبول دارند و عقیده دارند که آنان از روی هوای نفس سخن نمی گویند،باید به سخنان آنان گوش فرا دهند و ببینند که چهارده معصوم چه کسی را آخرین فرستاده ی الهی می دانند.

mohammad
11/23/1391 - 02:58

در ادامه گفتار دانشمندان در پست قبلی، از دانشمندان دیگری هم یاد می کنیم که پیامبر اسلام را آخرین فرستاده الهی می دانند تا یقین حاصل شود که هیچکس منتظر پیامبر جدید نبوده است.

mohammad
11/21/1391 - 02:50

در گفتار بعضی بزرگان وقتی سخنی از پیامبر اسلام به میان می آمد از او بعنوان آخرین فرستاده الهی یاد میشد. اما هیچکس انتقاد نکرده که چرا حضرت محمد را بعنوان آخرین فرستاده نام می برید؟ چون همه می دانستند که قرار نیست بعد پیامبر اسلام پیامبر دیگری ظهور کند. از جمله ی کسانی که اعتراف کردند، پیامبر اسلام آخرین فرستاده الهی است، شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی را می توان نام برد که این دو نفر مورد قبول بهائیان هستند.

خاتمیت پیامبر
11/20/1391 - 02:49

وقتی آیه 40از سوره احزاب نازل شد، همه ی مسلمانان فهمیدند که حضرت محمد صل الله علیه و آل آخرین فرستاده خداست و دین او کاملترین ادیان الهی است. اگر در تاریخ گذری داشته باشیم متوجه می شویم که قبل از ظهور هر پیامبری عده ای بخاطر نوید پیامبران قبلی منتظر فرستاده ی الهی هستند. اما در کتب اسلامی نه حرفی از پیامبر جدید زده شده، نه کسی را می بینیم که منتظر پیامبر جدید همراه با دین جدید است.

بهاءالله
11/13/1391 - 16:30

بهائیان وقتی در توجیه ادعای خدائی و خدا آفرینی بهاءاله در تنگنا قرار می گیرند مثل خود میرزا به مطالب کهنه صوفیان متوسل می شوند

مسجد النبي
11/05/1391 - 04:27

مقصود از « رسول »، کسي است که من عندالله، مأمور تشريع شرع جديد باشد و « نبي »، کسي است که مأمور به ترويج و نگاهباني شريعت قبل باشد.

qoran
11/04/1391 - 02:17

بابیان و بهائیان برای حق جلوه دادن خود و نفوذ در اذهان مردم، از چند آیه قرآن سوءاستفاده نموده اند و برای فریب عوام بی خبر، طبق خواسته خود این آیات را معنی و تفسیر نموده اند.

الصفحات