Add new comment

کاری به دین زرتشتی من ندارم، چرا در دین برتر و کامل یعنی اسلام علی امام اول شیعیان در یک خطبه زنان را نیمه عقل و نادان خطاب کرده و می گوید کسی به زنان راز نگوید و با آنان مشورت نکند که مایه ضرر است. و همین چیزی که در اصول اسلام است که ديه و سهم ارث و خون بها و شهادت آنها نصف مرد ارزش دارد. چقدر زنها ارزشمند هستند در اسلام. کلا باید گفت که در تمامی ادیان نسبت به زنها که همان مادران جهان هستند، بسیار کم لطفی شده است.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Fill in the blank.