شبه معنویت های روانشناختی

12/24/1393 - 14:40

دونالد والش الهیات پیچیده کابالیستی را با ادبیاتی شاعرانه بیان می‌کند، طوری که فرصت تعقل و تأمل را از صاحبان خرد می‌گیرد. وی به‌گونه‌ای سخن می‌گوید که مجال از متکلمان و عقل‌ورزان می‌گیرد تا خدای وهمی را بدون هیچ برهان روشنی نسبت به ساحت متعالی خداوند، پذیرا باشند. «من نور و تاریکی هستم. که آفریننده نور است. من برکت و خوبی بی‌پایانم...

12/24/1393 - 09:28

شناخت خدا یکی از مهم‌ترین مباحثی است که در آموزه‌های دین اسلام مورد توجه قرار گرفته است؛ از این رو انبیای الهی بشر را به شناخت مبدأ هستی خود دعوت می‌کند. شناخت حقیقت صرف که از نور تعقل آغاز شده تا منبع فیض‌بخش هستی مشخص می‌گردد. کسی‌که بهره‌ای از نور فطرت داشته باشد ناخودآگاه در برابر این نور سر تعظیم فرو خواهد آورد. از این‌رو معرفت...

12/23/1393 - 12:55

والش هم‌سو با دیگر جنبش‌های معنوی نوپدید با انکار معاد، فرجام آدمی را در چرخه تناسخ محبوس می‌داند. باور به تناسخ که ریشه در ادیان کهن شرقی دارد، شاخصه‌هایی چون تولد پیاپی، حلول از کالبدی به کالبدی دیگر و قانون کرمه (بازتاب اعمال) را در خود دارد. او با تغییر عنوان سعی دارد این باور کهن الحادی...

12/19/1393 - 10:33

با نیم نگاهی به آثار رهبران جنبش تفکر نوین و مطالعه گزارش‌های سازمانی این جنبش، با حرکتی حساب شده در جهت تغییر باورها مواجه خواهیم شد. هریک از رهبران معنوی وظیفه‌ای را در انجام این هدف به دوش می‌کشند. دونالد والش در کتاب «ابداع زندگی» پرده از مأموریت خویش بر می‌دارد؛ مأموریتی که در کتاب‌هایش به خوبی ایفا کرده است...

12/14/1393 - 22:45

قانون جذب به عنوان یکی از مفاهیم فریبنده توانسته است بخش عظیمی از جوامع و فرهنگ‌های مختلف را همراه خود کند. در این قانون ادعا می‌شود انسان با تصور سازی‌های ذهنی می‌تواند واقعیت‌های خارجی را به سوی خود جذب کند. در این قانون برای جذب پدیده‌های خارجی هیچ محدودیتی وجود ندارد. سلامتی، شادی، دوست، پول، ماشین و هرچه که بر ذهن...

12/14/1393 - 17:50

شرایع، قلمرو الهی است که هرکس از آن عبور کند، نه‌تنها به معنویت نمی‌رسد بلکه به ورطه ظلمت و تاریکی خواهد افتاد. بنابراین شریعت، مقدمه وصول توحید است. آدمی با عمل به شریعت در پرتو رحمت و هدایت الهی قرار می‌گیرد و هنگامی که انسان در پرتو تعالیم پیامبران الهی به بالاترین مراتب حیات عقلی رسید، به نورانیت و معرفتی دست می‌یابد که نه تنها خطاپذیر...

12/14/1393 - 09:29

والش آموزه‌های ادیان را به دو گونه تحلیل می‌کند. اول، ناکارآمدی ادیان گذشته، دیگر آن‌که تمام ادیان، از تجربه عرفانی رهبران و مبلغان آن دین نشأت گرفته است. به همین دلیل مفهوم «استاد معنوی» جایگزین مقام رسالت و نبوت می‌شود که بر اساس این مفهوم‌سازی، ایده «همه پیامبری» شکل می‌‌گیرد؛ بدین صورت که ندای درون هر فرد برای هدایت وی کافی است...

12/14/1393 - 09:06

تفکر نوین سعی داشته است با توصیف‌های انسان‌انگار از خدا به راحتی خدا را دست‌یافتنی و قابل تجربه کند. آدمی برای درک نور الهی نیاز به تزکیه نفس و روشنایی درون دارد تا بتواند قابلیت شهود الهی را دارا باشد. به همین دلیل هر کس نمی‌تواند چنین تجربه‌ای داشته باشد. تفکر نوین برای همگانی کردن معنویت به طوری که گنه‌کار و بی‌گناه، دین‌دار و بی‌دین بتوانند...

12/05/1393 - 10:31

دین با هدف رساندن انسان به کمال، شامل مجموعه قوانین و اصولی برای رشد آدمی است و چون کمال آدمی در گرو تزکیۀ نفس و آراستگی به اخلاق نیکوست، اکثر تعالیم حیات‌بخش انبیا متشکل از گزاره‌های اخلاقی است. جنبش‌های معنوی نوپدید با رویکرد اومانیستی، چون که تمام حقایق هستی را مبتنی بر خواسته‌های انسانی می‌دانند، هیچ اصل ثابتی را به عنوان ارزش نمی‌پذیرند. دونالد والش نیز با انکار بعد تربیتی ادیان...

12/04/1393 - 00:13

هرکدام از تثلیث‌هایی که والش مطرح می‌کند تباین آشکار با الهیات مسیحی دارد. تثلیث روان‌شناختی وی که برگرفته از اندیشه‌های فروید و یونگ می‌باشد، از بعد ذهن فراتر نمی‌رود و در تثلیث جسمانی هم او پایبند قلمرو عالم مادی گشته است. وی در تثلیث فلسفی نیز واقعیت هستی را منحصر در ویژگی‌های فردی انسان مطرح می‌کند. بارزترین ویژگی تفکر نوین، در کنار هم قرار دادن علوم تجربی با الهیات دینی است...

12/03/1393 - 23:14

وعده عذاب الهی نشان از نظام‌مندی هستی و بر اساس حکمت و عدالت ربوبی است که اختیار انسانی، این نظام را بر خلاف جریان خود و براساس هوای نفس پیش می‌برد. نادیده گرفتن حکمت و عدالت الهی تنها به این دلیل که موجب ترس انسان می‌شود، نشان از سستی بنیادهای اعتقادی این تفکر دارد و با اندک تقابلی با خواسته‌های فردی متزلزل می‌شود. الهیات ارائه شده از جانب والش هیچ‌کدام از اوصاف خدای...

12/03/1393 - 22:02

والش به دلیل بینش‌های نادرست خداشناسی و انسان‌شناسی، معنویتی برخاسته از توهم را ارائه می‌دهد. خدایی که لازمه وجودیش باید صفت حکمت باشد خدایی بی‌روح و مرده است، و انسانی که باید هدف‌دار به سمت کمال رشد کند، بازیچه تخیلات خویش در هستی می‌شود، سرخوش در بهشتی موهوم تا بتواند دشواری‌ها و ناملایمات تمدن جدید را به تنهایی تحمل کند...

12/03/1393 - 21:59

بر اساس حکمت الهی هدف غایی آفرینش، زمانی تأمین خواهد شد که انسان بر مسیر کمال حرکت کند و به قرب الهی نائل شود. در این میان مأموریت انبیای الهی ترسیم نقشه راه بر اساس هدایت الهی است. پیامبران الهی به دلیل سعه وجودی و طهارت و وارستگی، مجلای تجلی کلام الهی و مهبط وحی گردیده‌اند. تجربه دریافت قوانین هستی از منشأ ربوبی، امری نیست...

11/28/1393 - 14:54

والش نیز همراه با دیگر رهبران تفکر نوین، نقش پیامبری را در عصر جدید به عهده گرفته و هم‌چون کسی که کتاب مقدس می‌نویسد پیام‌های الهی را در کتاب «گفت‌وگو با خدا» می‌آورد؛ به همین دلیل بخش زیادی از نوشته‌هایش برجسته کردن خود در رسالت این پیام‌رسانی است، تا حدی که حتی رسالت سنگین انبیای گذشته را نادیده می‌گیرند و بعضاً با نگاهی تحقیرآمیز به شیوۀ هدایت و شکست ایشان در دعوت الهی...

Pages