احکام بهائی

bank
04/24/1392 - 16:22

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ جریان ربا نه تنها برخلاف کار فعالیت و کسب و تجارت و صنعت بوده و استفاده را از راه بودن پول داشتن ثروت تامین می کند، بلکه بر نیازمندی و فقر و گرفتاری اشخاص فقیر و نیازمند و تهی دست می افزاید. با این حال میرزا بهاء معاملات ربوی را مانند دیگر معاملات حلال کرده، در حالی که امروزه ثابت شده معاملات ربوی باعث رکود اقتصاد جامعه می شود.

jahad
04/22/1392 - 19:04

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ علی محمد باب در کتاب احسن القصص چون ادعای خود را بر آیین اسلام پایه گذاری کرده بود، نسبت به مخالفین اسلام شدت به خرج داده و دستور قتل آنان را صادر کرد. اما در کتاب بیان خود که از کتب مهم علی محمد باب است، پا فراتر گذاشته و مخالفین خودش را (حتی مسلمانان) کافر شمرده و دستور قتل آنان را صادر کرده، اموالشان را حلال و دستور اخراج آنان را از ایران و عراق داده است.

bab
04/20/1392 - 19:11

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در آخر الزمان ممکن است تشخیص حق از باطل مقداری سخت باشد. زیرا باطل سعی می کند برای آنکه خود را به حق نشان دهد، ظاهرش را مانند آن کند. علی محمد باب هم برای آنکه ثابت کند امام زمان است مردم را دعوت به قتال می کند، مانند پیشگوئی ها و روایاتی که در مورد جنگ های حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف گفته شده است.

amrebemaroof
04/19/1392 - 18:01

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اگر امر به معروف و نهی از منکر در دینی وجود نداشته باشد، آن دین رفته رفته در میان مردم کمرنگ می شود. میرزا بهاء پیروان خود را از امر به معروف و نهی از منکر، نهی کرده و نسبت به این حکم میرزا دو نتیجه می توان گرفت: 1- پیامبر بهائیان نسبت به بی دین شدن مردم در آینده بخاطر نهی از امر به معروف و نهی از منکر علم نداشته است. 2- حسینعلی نوری خود عمدا اینکار را کرده که بی دینی را در میان مردم رواج دهد.

zakat
04/18/1392 - 19:05

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ میرزا بهاء پیروان خود را به دادن زکات دعوت کرده و گفته که زکات مال خداوند است و در مال خدا خیانت نکنید. اما میرزا بهاء بجای اینکه مقداری از زکات را برای یتیمان و فقرا بخواهد، تمام آنرا برای مصارف روحانی ولی امر الله تدارک دیده و در اینجا سر فقرا و یتیمان بی کلاه مانده است.

tarazoo
04/15/1392 - 16:33

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ میرزا بهاء برای رعایت حقوق زن و مرد سن تکلیف زنان را از اول ده سالگی به آغاز شانزده سالگی تغییر داد. اما دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که قوای ذهنی زنان زودتر از مردان تکمیل می شود، لذا اسلام زمان تکلیف زنان را زودتر از مردان قرار داد. ولی میرزا بهاء چون فکر کرده زمان تکلیف زمان محدودیت و زحمت زنان است سعی کرده بین آنها و مردان تساوی قائل شود.

bab
04/14/1392 - 12:59

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اگر به احکام باب در بیان بنگریم و نگاهی هم به احکام میرزا بهاء بیاندازیم، کپی کردن احکام میرزا را از کتاب باب متوجه می شویم. و جالب اینجاست امروزه بهائیان هیچ چیزی را نجس نمی دانند و به مسلمانان خورده میگیرند که چرا کافرانی همچون بهائیان را نجس می پندارند. در حالی در کتاب بیان سید باب کسانی که به سید باب و حروف حی ایمان نمی آورند را نجس می داند.

baha
04/11/1392 - 17:14

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ میرزا بهاء برای اینکه عده ای را به طرف خودش جذب کند، بسیار نظافت و پاکیزگی را مورد اهمیت قرار داده و لباسی که آمیخته با گرد و غبار و چرک و آلودگی باشد لازم التطهیر دانسته است. اما همین میرزا بهاء وقتی به حکم منی می رسد، آن آب چرکین را پاک می شمارد لذا اگر در لباس یافت شد، نیاز به تطهیر ندارد.

taharat
04/11/1392 - 02:13

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اسلام می گوید: خون و بول و غائط و سگ و خوک و منی و شراب و میته و کافر به خدا نجس هستند، و یکی از آنها به نحو مخصوص و با یکی از مطهرات تطهیر می شوند،این حکم اسلام در زمانی بود که مردم از میکروب و آلودگی چیز چندانی نمی دانستند، ولی میرزا بهاء می گوید: تمام اشیاء طاهر و پاک بوده و حکم نجاست را رفع کردیم. در حالی که در زمان میرزا بهاء و یا اندکی پس از میرزا بهاء آلودگی و میکروب موجود در ذات سگ و خوک و سایر نجاسات کشف شد و در اینجا باز می توان به حقیقت و پیشرفته بودن اسلام پی برد.

pa
04/10/1392 - 00:14

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ دین مبین اسلام و آیین بهائیت هر دو به نظافت و پاکیزگی و شستشوی بدن اهمیت داده اما وقتی دستورات اسلام در مورد نظافت می نگریم و با دستورات بهائیت مقایسه می کنیم. متوجه می شویم با اینکه اسلام آیین هزار و چهارصد سال پیش است و بهائیت ادعای پیشرفت نسبت به ادیان دیگر دارد، احکام و دستورات اسلامی بسیار منطقی تر از آیین بهائیت است.

baha
04/08/1392 - 22:25

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در بهائیت احکامی وجود دارد که یکی پس از دیگری چه بصورت عقلی و چه بصورت علم روز رد می شود و این حاکی از در ارتباط نبودن حسینعلی نوری با حق تعالی و صدور احکامی بر پایه شهوت است. دو حکم از احکام دارای اشکال حسینعلی تریاک کشیدن و ظروف طلا و نقره است که مورد بررسی قرار می گیرد.

baha
04/07/1392 - 23:03

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ حسینعلی نوری در اقدس امر به پوشیدن لباس از جنس سمور و سنجاب کرده و این موضوع را به اسلام نسبت داده و گفته در قرآن هم نهی از پوشیدن این نوع لباس ها نیامده است. در حالی که پیامبر گرامی اسلام صل الله علیه و آله مردم را از پوشیدن این نوع لباس ها در هنگام نماز نهی کرده است.

baha
04/05/1392 - 20:19

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از احکام میرزا بهاء نکردن دست در بشقاب غذا است و در واقع به پیروان امر می کند که مانند اروپائیان با قاشق و چنگال غذا بخورند. اما امروزه دانشمندان پی برده اند که خوردن غذا با دست برای انسان بهتر بوده، زیرا هنگامی که انسان مشغول غذا خوردن است از سر انگشتان او ماده ای ترشح می کند که فوائدی را به همراه دارد.

baha
04/03/1392 - 19:38

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ پیغمبر قرن نوزدهم برای اتحاد جهانیان حکم کرده همه زبان انگلیسی را یاد بگیرند و پس از آن زبان آلمانی را فرا خوانند. اما پیامبر بهائیان خود فارسی زبان بود و کتاب به اصطلاح آسمانیش هم به زبان عربی با غلط های فراوان نازل شده بود. لذا بهتر بود یا مردم را تشویق می کرد زبان عربی را فرا بگیرند تا بین پیروان و کتاب نازل شده فاصله نیوفتد، یا اینکه کتاب را به انگلیسی نازل می کرد بعد حکم به یاد گرفتن زبان غربی می کرد.

Pages