انتخابات

04/10/1403 - 06:25

مسیحیان کشور هم وطن پرستی خود را با شرکت در انتخابات، نشان دادند!

استقامت
04/09/1403 - 13:00

رهبر انقلاب درباره رقابت‌های انتخاباتی فرمودند: «بین نامزدها، اخلاق حاکم باشد»؛ یکی از نمونه‌های بی‌اخلاقی انتخاباتی، این است که یک جریان، دوقطبی ایجاد کرده و برای هر طرف دوقطبی، اصطلاحی بسازد؛ اصطلاحی که برای خود به کار می‌برد، با مفهوم مثبت بوده و نامزد رقیب را با اصطلاحی با بار منفی بخواند؛ این نمونه اصطلاح‌سازی، بی‌اخلاقی است؛ مثلاً به کسی که معتقد به استقامت است، اهل دعوا با دنیا لقب دهد و اعتقاد به سازش‌کاری خود را اهل تعامل بودن بنامد.

انتخابات ریاست جمهوری
04/09/1403 - 12:51

در میان نامزدهای انتخابات، کسانی که به دنبال قدرت هستند از مسیر انقلاب منحرف شده‌اند. این افراد گاه قصدشان را ابراز کرده و گاهی در دل مخفی کرده و سخنان به ظاهر موجهی مطرح می‌کنند، ولی در رفتارشان این حس قدرت‌طلبی مشخص است. افرادی که چنین بودند، با هوشیاری امام راحل و برخی دست‌اندرکاران رسوا شدند. افراد قدرت‌طلب، با سخنانشان دشمنان را به طمع می‌اندازند و هدف از انتخابات که وسیله‌ای است برای بالا بردن توان کشور، از بین می‌برند.

ارتباط با دنیا
04/09/1403 - 12:49

رهبر انقلاب درباره رقابت‌های انتخاباتی فرمودند: «بین نامزدها، اخلاق حاکم باشد»؛ یکی از نمونه‌های بی‌اخلاقی انتخاباتی، این بود که به نامزدی که معتقد به «استفاده از ظرفیت‌های داخلی» بود و بر آن تأکید داشت، اتهام «حصارکشی دور کشور و قطع ارتباط با دنیا» زده شد؛ اتفاقاً دولتی که با شعار ارتباط با دنیا به میدان آمد، در عمل نتوانست مانند دولتی که به حصارکشی دور کشور متهم شده بود، در راستای خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه، گام بردارد.

تندرو و میانه‌رو
04/09/1403 - 12:47

رهبر انقلاب درباره رقابت‌های انتخاباتی فرمودند: «بین نامزدها، اخلاق حاکم باشد»؛ یکی از نمونه‌های بی‌اخلاقی انتخاباتی، این است که نامزد رقیب را با همان اصطلاحی که دشمنان در مورد او می‌گویند، خطاب کنند و در تبلیغات از آن ادبیات استفاده شود؛ مثلاً به رقیب تندرو گفته شود و این اصطلاح را در مقابل میانه‌رو بدانند؛ در حالی که میانه‌رو در مقابل منحرف است و کسی که در راه مستقیم است، میانه‌رو بوده و در این مسیر اگر کسی تند برود، مطلوب است.

04/09/1403 - 09:47

برای انتخابات ریاست جمهوری به دنبال رئیس جمهوری خواهیم بود که تجربه شیرین ریاست جمهوری شهید رئیسی را برایمان زنده کند، نه رئیس جمهوری که 8 سال مملکت را مطلع نگاهش به غرب کرد و وزیرش به نساختن حتی یک واحد مسکونی افتخار می‌کرد

04/09/1403 - 09:46

شهید رئیسی کسی بود که به‌خاطر کار برای مردم شب و روز نمی‌شناخت و آخر نیز در راه کار و تلاش برای میهن و مردم جانش را فدا کرد

شهید رئیسی
04/09/1403 - 06:21

عده‌ای از مسئولین سابق، در زمان حیات شهید رئیسی به دولت ایشان اتهام ناکارآمدی می‌زدند؛ ازجمله این افراد رئیس دولت یازدهم و دوازدهم است که در کارنامه خود، تورم 60 درصدی و افزایش 12 برابری مسکن و 7 برابری خودرو داشته و حدود 550 هزار میلیارد تومان برای دولت بعد از خود بدهی گذاشت.

شهید رئیسی
04/09/1403 - 06:19

عده‌ای از مسئولین سابق، در زمان حیات شهید رئیسی به دولت ایشان اتهام ناکارآمدی می‌زدند؛ اما پس از شهادت ایشان، ورق برگشت و تا مدتی، همه از خوبی‌های این شهید و همراهانش می‌گفتند، تا جایی که رهبر انقلاب به این نکته اشاره کرده و فرمودند: «دلم سوخت؛ دلم برای رئیسی سوخت؛ اینها در زمان حیات او، حاضر نبودند یک کلمه از این حرف‌ها را بگویند؛ در زمان حیات او، این برجستگی‌ها را می‌دیدند، امّا کتمان می‌کردند، بلکه عکس آن را می‌گفتند».

04/08/1403 - 18:21
04/08/1403 - 18:06

شهید رئیسی به اخلاق سیاسی منحصر بفردش برای مردم اسطوره شد. 

04/08/1403 - 17:57

یک رئیس جمهور نیازمند چه تخصصی است؟ 

04/08/1403 - 17:41

شهید رئیسی شخصیتی بود که با ورودش به عرصه ریاست جمهوری به سیاست آبرو داد و آدمیت را به سیاست برگرداند. 

الصفحات