إضافة تعليق جديد

فقط یه مورد دروغتو میگم : در مورد ثالثا گفتی اکثر علما از جمله طبری متعه را جایز میدونند ، در حالی که اینجا کاملا دروغ گفتی طبری در کتاب تفسیرش در تفسیر این آیه دو قول را آورده و در آخر نظر خودشو گفته که از متعه نهی شده و آن را حرام دانسته ، اعتقادت اینه مشکلی نداره ولی به دیگران دروغ نبند.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Fill in the blank.