مکاتب اهل سنت

عملیاتهای تروریستی
05/30/1401 - 10:24

ابن عبدالبر می گوید: « معاویه گروه هایی را برای یورش و شبیخون و تعرض به مردم مجهز کرده و به این سو و آن سو اعزام می‌کرد. آنان هر کس که در اطاعت از حکومت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بودند یا (به بهانه اینکه) در قتل عثمان کمک کرده بودند، به قتل می‌رساندند.»

عدالت معاویه
05/30/1401 - 10:21

ابن ابی الحدید می نویسد: «فرمانده یکی از لشکرها و جوخه های اعدام و ترور به نام سفیان غامدی می گوید: معاویه مرا احضار کرد و دستور داد که هر کس را که از نظر ایده و عقیده، طرفدار تو نباشد (طرفدار بنی امیه نباشد) او را به قتل برسان و خانه‌ها، مزارع و آبادی‌ها را ویران کن؛ اموال آنان را به غارت ببر؛ چ

اعتبار منابع شیعه
09/20/1400 - 07:44

موضع گیری علمای اهل سنت جهان اسلام در مورد مذهب تشیع

Pages