حمله اعراب

11/28/1392 - 00:07

اجتماع آنروز ايران يك اجتماع طبقاتی عجيبی بود امتياز طبقاتی و محروم بودن عده كثير مردم ايران از حق مالكيت‏،ناچار اوضاع خاصی پيش آورده بود.

11/27/1392 - 20:29

چیزی که عظمت و واقعيت اسلام را در نظر ايرانيان بهتر جلوه‌گر می‏‌ساخت پیروزی آنان بر حکومت ساسانیان و شکست دادن آنان بود .

11/21/1392 - 10:00

چیزی که عظمت و واقعيت اسلام را در نظر ايرانيان بهتر جلوه‎گر می‎‏ساخت پیروزی آنان بر حکومت ساسانیان و شکست دادن آنان بود .

08/27/1392 - 21:47

جندیشاپور یا همان گُندی شاپور، یکی از مهم ترین، حساس ترین و آبادترین شهرهای امپراتوری ساسانی، در جنوب غربی ایران (خوزستان امروزی) واقع بود. داستان فتح این شهر در جای خود شنیدنی است. لیکن قبل از هر سخنی باید اذعان داشت که اعراب در حمله به ایران، بعضاً رفتارهایی نامناسب و خلاف آموزه های اسلامی از خود بروز دادند...

الصفحات