یائیر لاپید

64 درصد از صهیونیست ها موافق راه حل دو کشوری
08/09/1401 - 10:47

با وجود اختلاف ‌نظرها در محافل سیاسی رژیم صهیونیستی درباره راه ‌حل دو کشوری، آمارها بیانگر آن است که حدود 64 درصد از شهرک نشینان صهیونیستی موافق ارائه راه حل دو کشوری برای حل مسأله فلسطین هستند.

هدف یائیر لاپید از اظهارات حمایت گونه از فلسطینیان
08/03/1401 - 16:55

اظهارات حمایت گونه یائیر لاپید درباره فلسطینیان نظیر حمایت از راه‌ حل دو کشوری، عدم تغییر در وضعیت قدس شرقی و تغییر قانون دولت ملی یهود، اگر جدی و واقعی باشند، عقب نشینی از مواضع صهیونیست ها به شمار می آید اما به نظر می رسد قطعاً اهدافی پشت این اظهارات وجود دارد.

انگیزه یائیر لاپید از اظهارات حمایت گونه از فلسطینیان(قسمت دوم)
08/03/1401 - 16:23

اظهارات حمایتی یائیر لاپید درباره فلسطینیان، در درجه نخست به سکولار بودن او برمی گردد. البته وحشت او از گروه های مقاومت و نیز تلاش برای کسب مشروعیت رژیم صهیونیستی از کشورهای عربی مسلمان نیز می تواند از انگیزه های او در این اظهارات به شمار آیند.