مودت

دوستی و مودت نسبت به اهل بیت (ع)
10/11/1400 - 10:34

طبق روایات معصومین (ع) حضرت مریم (س) برگزیده زنان عصر خویش بوده است، در حالی که علو مقام حضرت فاطمه (س) تنها محدود به عصر حیات آن بزرگوار نیست و در تمامی اعصار جریان دارد.