مسیحیان قدس

تلاش نئونازی های عبری برای حذف مسیحیان قدس
10/28/1401 - 18:50

یهودیان افراطی یا نئونازی‌های عبری در مناطق اشغالی فلسطین با حمایت نمایندگان کنست و برخی خاخام‌های صهیونیستی به دنبال حذف مسیحیان این مناطق هستند. از این رو تخریب اموال مسیحیان، اهانت به کشیش‌ها و سوزاندن کلیساهای مسیحی در برنامه‌های آنان قرار دارد.