اورشلیم

تبارشناسی تاریخی اورشلیم بیانگر تعلق آن به بیش از یک دین است
03/30/1401 - 08:31

بر اساس اصل و تبار تاریخی اورشلیم، انحصار این مکان به یهودیت بی اساس است؛ زیرا قبل از یهودیان، بعل پرستان ساکن آن بودند و در برهه ای از تاریخ، مسیحیان و صابئان و بعد از آن مسلمانان هم ساکن این سرزمین بوده اند. بنابراین شهر اورشلیم متعلق به بیش از یک دین و یک مردم است.

مسجد الاقصی در اورشلیم
02/27/1401 - 09:49

براساس مستندات تاریخی مربوط به دوران صدر اسلام، مسجدالاقصی در اورشلیم و فلسطین است نه پترا؛ زیرا یهودیان از سویی از قبله‌ بودن مسجدالاقصی سوء استفاده کرده و آن را نشانه نقص اسلام و حقانیت خود ‌کردند و از سویی دیگر با تغییر قبله، یهودیان واکنش‌هایی از خود نشان دادند.

مسجد الاقصی در اورشلیم
02/27/1401 - 09:16

این ادعا که مسجدالاقصی در پتراست و نه در اوشلیم و فلسطین، ادعایی واهی و نادرست است؛ زیرا با توجه به مقصود از واژه مسجد در قرآن و نیز قرینه خاصی که قرآن برای تعیین مکان مسجدالاقصی می آورد، مراد از آن مکان مقدسی می باشد که در سرزمین فلسطین و شهر بیت المقدس واقع شده است.