ادموند جیمز

ادموند جیمز روچیلد
11/03/1400 - 11:31

ادموند جیمز روچیلد بانک‌‌دار ثروتمند یهودی‌ الاصل فرانسوی است که به‌خاطر تأسیس شهر ریشون لِتسیون، انجمن اسکان یهودیان فلسطین، ۴۰ دهکده اشتراکی و تلاش برای مهاجرت یهودیان به فلسطین و تأسیس دولت صهیونیستی «پدر اسکان یهودیان در فلسطین» لقب گرفت.