عیسی مسیح؛ قاتل صدها هزار انسان !

  • 1398/03/08 - 00:02
مسیحیسان تبشیری همواره ادعا می‌کنند که تنها رسالت عیسی مسیح برای جهانیان صلح و محبت بود و او هیچ کس را نکشت و هیچ‌گونه خشونتی هم اعمال نکرد، این در حالیست که با کمی دقت متوجه می‌شویم که "طبق الهیات مسیحی" که عیسی مسیح را خدا می‌داند؛ دستان عیسی مسیح به خون صدهاهزار انسان بی‌گناه آلوده است! هرچند ما همه پیامبران را پاک میدانیم.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ «عیسی مسیح همواره دعوت به محبت و صلح می‌‌کرد و در طول حیات خود هیچ انسانی را نکشت و فقط شفا می‌داد، بر خلاف بنیان‌گذاران ادیان دیگر ( منظورشان اسلام است)». این جمله‌ایست که کشیشان تبشیری در ذهن همه‌ی نوایمانان مسیحی کرده‌اند؛ اندکی گفتگو با این افراد به راحتی می‌تواند این نتیجه را حاصل کند که اکثر مسیحی‌شدگان، دینی که خودشان دوست دارند را ساخته‌اند، نه آن مسیحیتی که هست، آنها با خود دائما فکر می‌کنند عیسی مسیحی که انجیل موجود معرفی می‌کند، به هیچ خشونتی سفارش نکرده، هیچ خونی را نریخته و هیچ‌گاه عصبانی نشده است!

غافل از اینکه طبق الهیات مسیحیت نتیجه می‌گیریم اتفاقا هیچ‌کس در طول تاریخ به اندازه‌ی عیسی مسیح کتاب‌مقدس، انسان نکشت، هیچ کس به اندازه‌ی او کودک‌کشی و نسل‌کشی نکرد...

در عهدقدیم، شاهد جنگ‌های فراوانی هستیم که توسط قوم بنی‌اسرائیل و به دستور یهوه انجام شده‌اند، جنگ‌هایی که بعضا فوق تصور و در حداعلی خشونت بوده‌اند. برای نمونه، جنگ با کنعانیان که تعداد زیادی کشته شدند[1]، کشتن مردان و زنان و اطفال اموریان[2]، قتل عام اهالی باشان[3] و بسیار جنگ دیگر که شمارش و ذکر آنها باعث طولانی شدن مطلب خواهد شد چرا که در کثرت تعداد آنها همین بس که آمار کشته شده‌گان در این جنگ‌ها بیش از یک میلیون نفر می‌باشد؛ اما نکته اینجاست که خود عیسی مسیح نیز در خون این کشته شده‌ها شریک است!!

برای توضیح بیشتر باید بیان کنیم از آنجایی که کشتار های مذکور توسط بنی‌اسرائیل، به فرمان خدا بوده و در مسیحیت هم عیسی مسیح خداست، پس دستور آن همه کشتار را خود مسیح داده؛ به عبارت دیگر از آنجایی که این دستورات توسط خدا داده شده و مسیح هم اقنوم دوم تثلیث و الوهیت است؛ طبق آموزه‌ی الهیاتی به نام "اختصاص"[4] کاملا صحیح است اگر همه‌ی کارها و اعمالی که توسط یهوه انجام شده را به دو اقنوم دیگر یعنی مسیح و روح‌القدس نسبت دهیم.

آموزه‌ی اختصاص بیانگر این است که هر سه اقنوم تثلیث در کارهای یکدیگر شریک هستند، به عنوان مثال اگر روح القدس فیض عطا می‌کند، در حقیقت دو اقنوم دیگر نیز در کار او شریک هستند، اما شایسته است که این کار را به روح‌القدس نسبت دهیم، هرچند اگر به خدای پدر نسبت دهیم هم درست است[5] این یعنی اگر خدای پدر در عهدقدیم، دستور به کشتن انسان‌های زیادی داده و در نتیجه صدها هزار نفر کشته شده‌اند، صحیح است بگویم عیسی مسیح دستور این کشتارها را داده و دستش به خون آنها آلوده است، با این حساب مضحک بودن ادعاهای نوایمانان مسیحی مبنی بر صلح جو بودن و عاری از خشونت رفتار کردن مسیح، مشخص می‌شود چرا که طبق شواهد کتاب مقدسشان خلاف ادعایشان ثابت می‌شود.

پی‌نوشت:

[1]. اعداد 21 : 1-3
[2]. تثنیه 2 : 26-37
[3]. تثنیه، 3 : 1-7
[4]. appropriation
[5]. برای اطلاعات بیشتر بنگرید به: درسنامه الهیات مسیحی، البستر مک گراث، ترجمه محمد رضا بیا و دیگرن، انتشارات دانشگاه ادیان، ج 2 ، ص 480

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.