اشاره غیبیه، دروغ بزرگ فرقه سلطان علیشاهی

  • 1398/02/20 - 18:00
بعد از سال‌ها معلوم شد که انتخاب جانشین قطب، که در فرقه سلطان علیشاهی به اشاره غیبیه الهیه مستند می‌شد، دروغی بیش نبوده است و سال‌های سال که خاندان بیچاره گنابادی به صورت موروثی ریاست کردند فقط یک تصمیم شخصی بوده است نه اشاره غیبیه.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ قرار بود منصب سرکردگی در فرقه منحرف صوفیه سلطان علیشاهی، از جانب خدا و بصورت الهام غیبی تعیین شود!  چنانچه ملاسلطان گنابادی در فرمان جانشینی و قطبیت پسرش می نویسد: «پوشيده نماند كه چون هر يك از اوليای   عظام را در زمان حیات و بعد از ممات، خلفا و نوّاب لازم كه رشته دعوت منقطع بلكه در بقاع ارض و در جمله ‌ ازمان حکم « يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ[مائده/67] اي پيامبر، آنچه بر تو نازل شده است به مردم برسان .» جاری باشد، لهذا... نور چشم مکرم حاج ملاعلی را به منصب ارشاد سرافراز نموده و... چون اشاره ‌ غیبیه شده بود در این باب، تأخیر را روا نداشتم.» [1]
اما اخبار رسیده از اردوگاه این فرقه، حاکی از آن است که دوران تقدس الهامات غیبی به سرآمده و دراویشی که بر خلاف نظر قطب پیرشان جامعه را به آشوب می‌کشند و کمترین تبعیتی از او ندارند. از این رو نورعلی تابنده، بر خلاف رویه‌ی اسلافش بنا ندارد تا قطبیت را در خاندان بیچاره نگه دارد!!! چراکه محمد اسماعیل صلاحی از مریدان این فرقه و ازجمله کسانی که ادعای نزدیکی به دکتر نورعلی تابنده را دارد در صفحه شخصی خود در فضای مجازی می نویسد: «آنحضرت (تابنده) در جلسات خصوصی مکرراً به فقیر فرموده اند که این منصب را چون زحمت فراوان دارد دیگر به خانواده تابنده نخواهم داد.» [2] این اعترافات نشان میدهد که تأکید فراوان اقطاب فرقه سلطان علیشاهی بر اشاره غیبیه فقط و فقط برای فریب مریدان این فرقه بوده است.

بعد از مطرح کردن این مطلب در اینستاگرام یکی از دراویش گفت: لطفاً از چیزی که اطلاع ندارید صحبت نکنید. شما چه میفهمید که اشاره غیبیه چیست؟

من: اتفاقاً من خوب میفهمم که اشاره غیبیه چیست. این شما هستید که با فریب اقطاب فرقه خودتان سالها به اسم اشاره اشاره غیبیه و انتخاب الهی مرید اقطاب موروثی این فرقه شدید. همین اعتراف نشان میدهد که چرا از زمان ملاسلطان تا به حال این فرقه به صورت موروثی اداره میشده است، چرا که انتخاب جانشین، امری شخصی بوده است نه الهی. ولی حالا بعد از سالها این حقیقت بر شما مریدان این فرقه آشکار شده است.

درویش: حضرت آقا که نفرمودند که این سخن‌شان از سر تصمیم شخصی است یا نه. شاید اشاره غیبیه شده باشد و ایشان صحبتی از آن به میان نیاورده باشد. شما چرا هر چیزی که دلخواه خودتان هست را از صحبت حضرت آقا برداشت می کنید.

من: اولاً اگر اشاره غیبیه بود بر حسب وظیفه باید به همه مریدان این فرقه اطاع میدادند ولی این کار را نکردند. ثانیاً این دومین باری است که جناب دکتر تابنده این حرف را زدند. از صحبت ایشان در بار اول که گفتند که قطبیت را به خانواده تابنده نخواهم داد، مشخص است که این موضوع کاملاً شخصی شده یا بهتر است بگویم شخصی هست. چراکه جناب تابنده در مرتبه اول گفتند که «: چون این مقام، مسئولیت خطیری را به دنبال دارد لذا این منصب را به خانواده‌ام نخواهم داد تا از بار مسئولیت راحت باشند.» [3] این اعتراف هویدا کننده همه چیز است و نشان میدهد که این تصمیم کاملا شخصی است تا اینکه وابسته به اشاره غیبیه و انتخاب الهی باشد.

پی نوشت:
[1]. تابنده گنابادی، حسین، نابغه علم و عرفان،   تهران،انتشارات حقیقت، 1384، چاپ اول، ص 127و129
[2]. صفحه شخصی محمد اسماعیل صلاحی در فضای مجازی، 15/2/1398
[3]. همان، تیر 97

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.