تعارض در تعداد روزهای برخاستن مسیح از مردگان

  • 1398/02/12 - 13:07
یکی از تناقض‌های اناجیل مربوط به داستان رستاخیز مسیح است که در آن خود عیسی مسیح در قبر ماندنش را سه روز و شب همانطور که یونس در شکم ماهی بوده، عنوان می‌کند اما آنچه در اناجیل نقل شده در صورتیکه با مسامحه و اغماض هم حساب کنیم می‌شود سه روز و دو شب! و یک شب کم آورده می‌شود؛ این خود دلیلی بر ورود خطا در کتابیست که مسیحیان ادعای وحی بودن آن‌ را دارند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ این روزها مصادف است با عید پاک در مسیحیت، عید پاک روزی است که بنا بر سنت مسیحی، عیسی مسیح از قبر و دنیای مردگان برخاست و دوره‌ای جدید در رابطه‌ی انسان و خدا آغاز شد.
نقل داستان رستاخیر مسیح در انجیل اما کمی متعجب کننده و متناقض به نظر می‌رسد، آنجایی که مسیح پیشگویی می‌کند مانند یونس سه روز و سه شب در قبر خواهد بود: «همان‌طور که یونس سه روز و سه شب در شکم یک ماهی بزرگ ماند، پسر انسان نیز سه شبانه‌روز در دل زمین خواهد ماند»[1] و در عهدقدیم می‌خوانیم « امّا خداوند ماهی‌ بزرگی‌ پیدا کرد که‌ یونس‌ را فرو بُرْد و یونس‌ سه‌ روز و سه‌ شب‌ در شکم‌ ماهی‌ ماند».[۲]
اما آنچه که انجیل‌نگاران ثبت می‌کنند در مدت و زمان، با پیشگویی مسیح متفاوت است، طبق نقل مرقس مسیح روز قبل سبّت(شنبه) مصلوب و کشته شد: «آن روز، روز تهیه یعنی شبات بود»[۳] و روزی که از قبر برخاست روز یک‌شنبه بود: «چون روز شَبّات(شنبه) گذشت، مریم مَجْدَلیّه و سالومه و مریم، مادر یعقوب، حنوط خریدند تا بروند و بدن عیسی را تدهین کنند. پس در نخستین روز هفته، سحرگاهان، هنگام طلوع آفتاب، به‌سوی مقبره روانه شدند  آنها به یکدیگر می‌گفتند: «چه کسی سنگ را برای ما از جلوی مقبره خواهد غلتانید؟» امّا چون نگریستند، دیدند آن سنگ که بسیار بزرگ بود، از جلوی مقبره به کناری غلتانیده شده است. چون وارد مقبره شدند، جوانی را دیدند که بر سمت راست نشسته بود و ردایی سفید بر تن داشت. از دیدن او هراسان شدند. جوان به ایشان گفت: «مترسید. شما در جستجوی عیسای ناصری هستید که بر صلیبش کشیدند. او برخاسته است؛ اینجا نیست. جایی که پیکر او را نهاده بودند، بنگرید» [۴]؛ اگر بخواهیم تمام مدتی که مسیح در قبر بود را محاسبه کنیم به این نحو که روز جمعه که غروب مدفون شد را روز کامل و شبش هم یک شب، روز شنبه و شبش یک شبانه روز، و روز یک شنبه که البته هنوز در آن روز خورشید طلوع نکرده بود را روز کامل در نظر بگیریم، مجموعا می‌شود سه روز و دو شب!! و این با پیشگویی مسیح مطابقت ندارد که سه روز و سه شب است.
 همچنان که خواندیم تعارض غیر قابل حلی در نقل این ماجرا وجود دارد؛ آیا عیسی مسیح اشتباه پیشگویی کرد یا مرقس در نقل ماجرا مرتکب خطا شده است؟ (یوحنا نیز روز یک شنبه را در انجیل برای رستاخیز مسیح ذکر می‌کند[۵])

پی‌نوشت:

[1] متی 12 : 40 ( به خاطر دقت و صحت بیشتر از ترجمه‌ی مژده برای نقل این آیه استفاده شده است)
[۲] یونس ۱ : ۱۷
[3] مرقس 15 : 42
[4] مرقس 16 : 1_6
[5] یوحنا 20 : 1

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.