انتصاب زنان به مقام کشیشی مخالف کتاب مقدس مسیحی

  • 1398/01/30 - 23:14
کلیساهای مسیحی پروتستان امروزه علی رغم تصریح در کلمات پولس، اما منعی برای عدم انتصاب زنان به مقام کشیشی قائل نیستند، کلیساهای فارسی زبان تبشیری نیز این رویه را دنبال می‌کنند، این کلیسا ها به توجیه اینکه منظور پولس فقط منطقه‌ی خاصی بوده به کار خود ادامه می‌دهند اما با توجه به در نظر گرفتن آیات بعد انحراف آنان از منظور کلام پولس واضح و مشخص می‌شود.

پایگاه جامع فرق،ادیان و مذاهب_ بحث کشیشی و تعلیم کتاب مقدس از سوی زنان چالشی است که در دنیای مدرن دنیای مسیحیت را وادار به عکس‌العمل کرده است.

در این بین برخی کلیساها که مهمترین آن کلیسای کاتولیک است همچنان بر نظر سنتی خود یعنی عدم جواز کشیشی و تعلیم کتاب مقدس توسط زنان با استناد به کلام پولس در نامه به تیموتائوس « زن با سکوت، به کمال اطاعت تعلیم گیرد. و زن را اجازت نمی‌دهم که تعلیم دهد ... بلکه در سکوت بماند.»[1] و « زنان شما در کلیساها خاموش باشند زیرا که ایشان را حرف زدن جایز نیست بلکه اطاعت نمودن، چنانکه تورات نیز می‌گوید. امّا اگر می‌خواهند چیزی بیاموزند، در خانه از شوهران خود بپرسند، چون زنان را در کلیسا حرف زدن قبیح است».[2] پای فشاری کردند و حتی پاپ جان پل دوم در نامه‌ای به کشیشان انحصار کشیشی به مردان را از جمله آموزه‌های خطا ناپذیر کلیسایی می‌داند[3] و کلیسای ارتدکس شرق نیز همین نظر را قبل دارد و هیچ زنی را به مقام کشیشی نصب نمیکند، مخالفان انتصاب زنان به کشیشی معتقد هستند عیسی مسیح هیچ زنی را جزو حواریون دوازده گانه قرار نداده با اینکه در اطراف او زنان بزرگی مانند مادرش مریم بوده‌اند و اولین افراد زنان بودند که امتیاز دیدن مسیح بعد از رستاخیزش را نصیب خود کردند، اما این همه‌ی ماجرا نیست و فشار فمنیست‌ها مبنی بر نابرابری حقوق زن‌ها در کتاب مقدس باعت موضعی منفعلانه در اکثر کلیساهای پروتستان و از جمله پروتستانهای فارسی زبان شده و به گونه ای کاملا آشکار بر خلاف نص صریح کتاب مقدس خود عمل می‌کنند.

اولین کشیش زن در سال 1835  به نام سوزن بی آنتونی فارغ التحصیل کالج ابریدن بود،[4] و بعد از آن روند عادی سازی تعلیم زنان برای کشیشی در کلیساهای پروتستان آغاز و فراگیر شد.

کلیساهای فارسی پروتستان زبان نیز هم پای بقیه جریانات پروتستان این مطلب را پذیرفتند و اکنون زنان متعددی در جماعت‌های تبشیری در کسوت کشیشی مشغوال خدمت تبلیغی‌اند. 

در پاسخ به مخالفین بیان می‌کنند آیات مذکور از رساله‌ی تیموتائوس که برای منع کشیشی زنان به مورد استناد قرار می گیرد، صرفا مربوط به همان منطقه‌ای است که تیموتائوس در آنجا زندگی می‌کرده و یا اهالی شهر قرنطیه و این به خاطر نظم بخشیدن به جماعت‌های دینی مورد خطاب نامه بوده و به هیچ عنوان کلیت ندارد لذا امروزه و در هر زمان دیگر زنان می‌توانند به درجه‌ی کشیشی منصوب گردند. پاسخ چنین پاسخی نمی‌تواند سخت باشد اگر ما تمام نامه‌ی پولس به تیموتائوس  و اول قرنتیان را بخوانیم، حتی در چند کلمه‌ بعد پاسخ نهفته؛ « زن با سکوت، به کمال اطاعت تعلیم گیرد. و زن را اجازت نمی‌دهم که تعلیم دهد یا بر شوهر مسلّط شود بلکه در سکوت بماند. زیرا که، آدم اوّل ساخته شد و بعد حوّا. و آدم فریب نخورد، بلکه زن فریب خورده، در تقصیر گرفتار شد» پولس در ادامه این آیات بیان می‌کند علت اینکه زن اجازه‌ی تعلیم ندارد این است که مرد اول ساخته شد بعد زن؛ و این یک قائده‌ی کلی در نظام خلقت است که او بیان می‌کند پس نمی‌توان برداشت کرد زنان ناحیه‌ی خاصی مشمول حکم عدم جواز کشیش بودن هستند چون در عالم ابتدا مرد خلق شده بعد زن، و در قرنتیان نیز بیان شده در تورات نوشته است زنان باید اطاعت کنند و وقتی سخن از تورات است پس حکم کلیست و چنین استفاده‌ای به دور از منطق و عقل است علاوه بر اینکه هیچ قرینه و دلیلی نیست که نشان دهد منظور پولس در این نامه فقط ناحیه‌ی خاصی بوده و این ادعا صرفا فرار از پذیرش متن صریح کلام پولس است که البته با ادعای وحی در مسیحیت هم همراه است.

پی نوشت:

[1]. اول تیموتائوس 2 :11-12
[2]. اول قرنتیان 14 :34-35
[3]. شناخت کلیسای کاتولیک، جواد باغبانی و عباس رسول زاده، ص 199، انتشارات موسسه امام خمینی(ره)
[4]. شناخت مسیحیت، جواد باغبانی و عباس رسول زاده، ص 701، انتشارات موسسه امام خمینی(ره)

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.