نسب ناپاک حضرت عیسی در کتاب مقدس

  • 1397/04/16 - 19:34
بنابر نسب نامه ای که کتاب مقدس برای عیسی مسیح نقل کرده است نسب او به افرادی برمیگردد که از راه رابطه نامشروع بدنیا آمده‌اند. هر چند این مطلب از تحریفات و تهمتهای کتاب مقدس میباشد اما وجود این مطلب شخصیت عیسی را در کتاب مقدس مورد خدشه و نقد قرار می‌دهد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_انجيل متی و لوقا نسب نامه مفصلی را برای عيسی مسيح ذكر كرده اند و هر دو نسب‌نامه، نسب عيسی را به فردی به نام فارص می‌رسانند و وقتی به كتاب مقدس مراجعه می‌كنيم می‌بينيم فارص فرزند نامشروع است:
«و يهودا زنی مسمی به تامار برای نخست‌زاده (پسر بزرگ) خود گرفت... چون يهودا او (تامار) را بديد، وی را فاحشه پنداشت (و او را نشناخت) زيراكه روی خود را پوشيده بود، پس از راه به سوی او ميل كرده گفت: بيا تا به تو درآيم، زيرا ندانست كه عروس اوست... و چون وقت وضع حملش رسيد... پس او را فارص نام نهاد»[1]  مطابق انجيل متی عيسی، سليمان و داود همگی از نسل فارص بوده اند![2]
البته اين نسبت ناروا به اينجا ختم نميشود بلكه از طريق ديگری نيز نسب مسيح به زنا ميرسد. در سفر پيدايش آمده است دو دختر لوط به او شراب نوشانيدند و در حال مستی با او خوابيدند و از او حامله شدند ...و آن بزرگ پسری زاييده او را موآب نام نهاد و او تا امروز پدر موآبيان است و كوچك نيز پسری بزاد و او را بن‌عَمّی نام نهاد. وی تا به حال پدر بنی عمون است.[3] و داود و عيسی از موآبيان بوده اند؛ زيرا راعوث (به او روت هم ميگويند)[4]، جد داود، از موآبيه بوده است [5]. گذشته از اين عيسی از عمونيان نيز هست؛ زيرا مادرِ رحبعام پسر سليمان، كه از اجداد عيسی است[6]، از بنی عمون بوده است[7].

پی نوشت:
[1] کتاب مقدس مسیحیان،عهد قدیم، پیدایش، 38 : 6 – 29. (ترجمه قدیم)
[2] همان، انجیل متی ، 1 :3 -16
[3] همان،عهد قدیم، پیدایش، 19 : 30_ 38 .
[4] همان، انجیل متی، 1 : 5 .
[5] همان، عهد قدیم، روت ،1 :4 .
[6] همان ، انجیل متی، 1: 7 .
[7] همان ، اول پادشاهان، 14 :2 .

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.