حاکمیت مردم یا حاکمیت خداوند

  • 1397/05/17 - 23:15
هیچ دلیلی مبنی بر اثبات درستی و راستی دعوت کسی که مدعی حاکمیت الله باشد موجود نیست؛ پس این ثابت کننده نیست که هر مدعی می‌تواند با ادعای این‌که همو نیز از اصحاب حاکمیت الله است و از طرف خداوند نصب گردیده، دعوت ناحق خود را حق جلوه دهد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ از جمله شبهات مدعی دروغین مهدویت و یمانیت (احمد الحسن یا همان احمد اسماعیل بصری)، این است که مراجع تقلید معتقد به حاکمیت مردم بجای خداوند هستند و از جمله ادله ابطال مرجعیت شیعی و همچنین اثبات راستی دعوت این مدعیان دروغین از جمله احمد اسماعیل بصری، این است که این مدعیان، منادی «حاکمیت خداوند» و مراجع معظم تقلید، خواهان «حاکمیت مردم» هستند![1]

نقد و بررسی؛
اولا: چسباندن باور «پیروی از حاکمیت مردم در برابر حاکمیت خداوند» به مراجع تقلید دروغ است؛ مراجع معظم تقلید شیعه از ابتدا تاکنون حاکمیت دین و دنیا را در اختیار خداوند دانسته‌اند و بلکه هرکسی اندکی از ربوبیت و حاکمیت مطلق او را بصورت استقلالی در حق هریک از مخلوقات وی اعم از امامان معصوم (علهم‌السلام) و سایرین جاری و ساری دانسته است را به شرک و کفر و بدعت و گمراهی رانده‌اند؛ و از طرفی امامت دوازده امام شیعه (علیهم‌السلام) را از آن بابت حجت و صحیح دانسته و در اثبات امامت ایشان ده‌ها جلد کتاب نوشته‌اند که این امامان توسط خداوند متعال نصب گردیده و علایم و ادله درستی انتساب حاکمیت ایشان به خداوند ثابت است.

پس آن‌که می‌گوید «مرجعیت با راضی بودنشان از امر انتخابات همانا سیره عمر بن خطاب را عمل نموده‌اند!»[2] نشانگر نادانی گوینده است؛ چرا که مردم در انتخابات، امام معصوم (علیه‌السلام) یا خلیفه خدا بر روی زمین را انتخاب نمی‌کنند؛ بلکه مقتضای شرایط دنیوی و اجتماعی خود من باب نظارت بر امر معیشتی خویش و اموری مشابه، افرادی را انتخاب می‌کنند تا جهت اداره امور شهری یا روستایی‌شان و بازبینی بر عملکرد فرمانداران، نظارت و دخالت کنند؛ وگرنه مسئله رهبری و پیشوایی الهی (امامت) از دایره انتخابات مردم خارج است؛ بلکه در نظر فقهای عظام حتی در مقام فقاهت و مرجعیت، مردم عوام حق رای دادن به فلان مرجع بعنوان مرجع اعلم و یا غیر اعلم ندارند؛ چراکه این حیطه خارج از دامنه رای مردم است. پس چطور این مراجع قائل به رأی گیری و انتخابات برای تعیین امام معصوم (علیه‌السلام) باشند؟!

ثانیا: هیچ دلیلی مبنی بر اثبات درستی و راستی دعوت کسی که مدعی حاکمیت الله باشد موجود نیست؛ روایاتی که این فرقه در این راستا عرضه می‌کنند مفهوما و منطوقا مدعیست که «خلفای الهی حاکمیتشان از جانب الله است و ایشان توسط الله تعیین و نصب می‌گردند.» پس این باوری درست و خلل ناپذیر است ولی ثابت کننده این نیست که هر مدعی می‌تواند با ادعای این‌که همو نیز از اصحاب حاکمیت الله است و از طرف خداوند نصب گردیده، دعوت ناحق خود را حق جلوه دهد.

پی‌نوشت:

[1]. حاکمیت الله لا حاکمیة الناس، احمدالحسن، اصدارات انصار احمدالحسن، بی‌تا، بی‌جا، ص 19.
[2]. همان.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.