لوط و همبستری با دختران خود!!

  • 1397/04/11 - 23:48
کتاب مقدس در گزارشات تاریخی خود تهمتهای ناروایی به انبیا نسبت می‌دهد از جمله این تهمتها، جریان همبستری دختران لوط با پدرشان هست. پس از عذاب قوم لوط، وی با دو دخترش در غار صوغر ساكن شدند اما بنا بر آنچه کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان به آنها نسبت می‌دهد، واقعه ای تلخ و شرم آور به وقوع می‌پیوندد!

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ کتاب مقدس در گزارشات تاریخی خود تهمتهای ناروایی به انبیا نسبت می‌دهد؛ از جمله این تهمتها، جریان همبستری دختران لوط با این پیامبر الهی است. پس از عذاب قوم لوط، وی با دو دخترش در غار صوغر ساكن شدند اما بنا بر  آنچه کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان نقل می‌کند، واقعه ای تلخ و شرم آور به وقوع پيوست:
«دختر بزرگ به كوچك گفت: پدر ما پير شده و مردی بر روی زمين نيست كه بر حسب عادت كل جهان، به ما درآيد. بيا تا پدر خود را شراب بنوشانيم و با او همبستر شويم تا نسلی از پدر خود نگاه داريم. پس درهمان شب پدر خود را شراب نوشانيدند و دختر بزرگ آمده با پدر خويش همخواب شد و لوط از خوابيدن و برخاستن دخترش آگاه نشد... آن شب نيز پدر خود را شراب نوشانيدند و دختر كوچك همخواب وی شد و ازخوابيدن و برخاستن وی آگاه نشد پس هر دو دختر لوط از پدر خود حامله شدند».[1]
دختران لوط از اين همبستری، صاحب پسرانی شدند و از اين دو پسر، دو قوم بزرگ (موآبيان و بنيعمون) پديد آمد و طبق كتاب مقدس، برخی از اجداد حضرت عيسی از اين دو قوم هستند!

پی نوشت:
[1] کتاب مقدس مسیحیان، عهد قدیم، پیدایش، 19 : 30- 36

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.