پاداش خوش خدمتی به امپراطوری

  • 1391/11/16 - 01:50
پس از تحكیم پایه های قیمومت انگلیس بر قدس، دولتمردان انگلیسی حاضر در فلسطین، در نامه به لندن، پیشنهاد كردند بابت «خدمات صادقانه و مستمر» عباس افندی به «آرمان بریتانیا» و استفاده افسران بریتانیایی مستقر در حیفا از «نفوذ و نظریات ارزشمند» پیشوای بهائیت، نشان و لقب عالی امپراتوری به وی اعطا گردد.
afandi

پس از تحكیم پایه های قیمومت انگلیس بر قدس، دولتمردان انگلیسی حاضر در فلسطین، در نامه به لندن، پیشنهاد كردند بابت «خدمات صادقانه و مستمر» عباس افندی به «آرمان بریتانیا» و استفاده افسران بریتانیایی مستقر در حیفا از «نفوذ و نظریات ارزشمند» پیشوای بهائیت، نشان و لقب عالی امپراتوری به وی اعطا گردد. این پیشنهاد تصویب شد و ژنرال آللنبی (فرمانده كل قوای بریتانیا)  همراه دستیارش ماژور تئودور پول ، در آوریل 1920 رسماً مراسمی برپا كرد و به نمایندگی از دربار لندن، به پیشوای بهائیان، لقب «سر» (Sir) و نشان «شوالیه امپراتوری» (Knight hood) داد.
سر دنیس رایت، دیپلمات و مورخ پراطلاع انگلیسی، در شرح ماجرا می نویسد:
در اوایل سال 1918 / 1336 با تصرف بندر حیفا توسط نیروهای انگلیسی و بعد سپرده شدن قیمومت فلسطین به دست انگلستان توسط جامعه ملل در پایان جنگ جهانی اول، بهائی ها نفس راحتی كشیدند. عبدالبها در اندك زمانی به خاطر نحوه رهبری خود و رفتار پیروانش احترام مقامات بریتانیایی مسؤول اداره فلسطین را به خود جلب كرد و در ژوئیه 1919 / شوال 1337 مقامات اخیر به لندن توصیه كردند كه نشان جدید امپراتوری بریتانیا و لقب آن به وی اعطا گردد. توجیهی كه ایشان برای پیشنهاد خود كرده اند به شرح زیر است:
عبدالبها از زمان اشغال فلسطین مستمراً به نحو صادقانه ای به آرمان بریتانیا خدمت كرده است. در مشورت نظرات او برای فرمانده نظامی و افسران دستگاه اداری مستقر در حیفا بسیار باارزش بوده و از نفوذ خود در این شهر تماماً در جهت خیر و صلاح استفاده كرده است. عبدالبها چندین سال در ارك عكا زندانی تركها بوده است.

رایت می افزاید: «اگرچه عبدالبها هیچ وقت خودش از لقب سر استفاده نكرد ولی انگلیسی ها او را رسماً سِر عباس عبدالبها شوالیه نشان امپراتوری بریتانیا می خواندند و از او به عنوان اولین و تنها بهائی ایرانی كه به چنین افتخاری دست یافته است یاد می كنند».
به گزارش حسن نیكو (مبلغ بهائی معاصر عباس افندی، كه به اسلام گروید) اعطای نشان و لقب به عباس افندی، خوشحالی و سرور بسیار خاندان وی را درپی داشت: «در حیفا خانواده میرزا چنان جشن گرفتند و شادی و مسرت كردند كه: الحمد لله معروف دولت انگلیس شدیم»!
عباس افندی از سلطه انگلیسی ها بر قدس به گرمی استقبال كرد و طی نوشته ای، سلطه غاصبانه انگلیس بر قبله اول مسلمین را «برپا شدن خیمه های عدالت» شمرده، خداوند را بر این نعمت بزرگ! سپاس گفت و تأییدات جرج پنجم، پادشاه انگلیس، را مسئلت كرده و خواستار جاودانگی سایه گسترده این امپراتور دادگستر! بر آن سرزمین گردید!
در لوحی نیز كه در 16 اكتبر 1918 خطاب به سید نصرالله باقراوف (كلان سرمایه دار بهائی) و درواقع: خطاب به بهائیان ایران، صادر كرد با خوشحالی از اشغال اورشلیم توسط بریتانیا یاد نمود و نوشت: «در الواح، ذكر عدالت و حتی سیاست دولت فخیمه انگلیس مكرر مذكور و لی حال مشهود شد و فی الحقیقه اهل این دیار بعد از صدمات شدیده به راحت و آسایش رسیدند».

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.