منظور اهل حق از تجلی ذات حق چیست؟

  • 1396/12/13 - 13:26
مهم‌ترین مسأله در هستی‌شناسی اهل حق این است که آفرینش عالم را، بر اساس ظهور و تجلی ذات خداوند یا بخش از ذات حق به پیکره انسان می‌دانند. اگر منظور اهل حق از این سخن حلول خداوند در پیکره انسان است قطعا اندیشه‌ای باطل است اما اگر منظور اینان فیض حق‌تعالی است باید به‌صورت شفاف و روشن بیان کنند تا منجر به برخی از برچسب‌ها مثل "علی اللهی" نشود.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– مهم‌ترین مسأله در هستی‌شناسی اهل حق این است که آفرینش عالم را بر اساس ظهور و تجلی  ذات خداوند یا بخش از ذات حق به پیکره انسان می‌دانند و معتقدند کسانی که به این مقام برسند به مقام "مظهریت" و "انسان‌خدائی" رسیده‌اند. [بازشناسی آیین یارسان، صص 75- 74] حال به اهل حق باید گفت: منظور شما از تجلی ذات حق‌تعالی چیست؟ اگر مراد شما از تجلی ذات حق‌تعالی، حلول ذات الهی در پیکره انسان یا هر موجود دیگری باشد، قطعاً سخن  باطلی است که با ادله عقلی و نقلی رد شده است و قطعاً منجر به کفر می‌شود. اما اگر منظور شما  از تجلی  ذات حق، فیض حق‌تعالی است، بدین معنی که نه تنها بزرگان، بلکه همه خلایق، با افاضه‌ی حق‌تعالی، هستی خود را دریافت کرده‌اند و فیض حق، منشأ و سرچشمه وجود همه خلایق است؛ منتهی درجات دریافت فیض متفاوت است،[بازشناسی آیین یارسان، ص 84] باید به‌صورت شفاف و روشن‌بیان کنید تا به عناوینی مانند "علی اللهی" خوانده نشوید که از آن ناراحت و رنجورید.

پی‌نوشت:  
رستمی، منصور، بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، ج 1، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1392، صص 75-74 و 84

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.