اعتراف هورن به الهام نبودن كتاب مقدس

  • 1396/02/02 - 07:56

مسيحيان معتقدند تورات و انجيل به حضرت موسی و عيسی (عليهما‌السلام) وحی نشده است، بلكه بخش‌های كتاب مقدس بر نويسندگان آن الهام شده است و ريشه اين اعتقاد سنتی را از كتاب مقدس گرفته‌اند، اما برخی مفسرين و بزرگان مسيحی، مانند هورن، اعتراف کرده‌اند كه تمام كتاب مقدس الهام نشده است.

بزرگان مسيحی ادعا می‌کنند كه كتاب مقدس به نويسندگان آن الهام شده است؛ و ريشه اين اعتقاد را در كتاب مقدس می‌توان يافت، در دوم تيموتائوس آمده است: «تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است.» [ترجمه قديم، دوم تیموتائوس 3: 16] اما برخی از مفسرين كتاب مقدس هم اعتراف کرده‌اند كه اين امر واقعيت ندارد، مثلاً هورن (مفسر كتاب مقدس)، اعتراف كرده است كه تمام مطالب كتاب مقدس، به نويسندگان آن الهام نشده است:‌ «از اختلاف نوشته‌های آن‌ها در كتاب مقدس مشخص می‌شود كه آن‌ها اجازه داشتند طبق عادت و فهم خودشان اين مطالب را بنويسند، همچنين اجازه داشتند از علوم زمينی برای درك و نوشتن الهام الهی استفاده كنند، پس نبايد تصور كرد كه تمام مطالب كتاب مقدس به نويسندگان آن الهام شده است، بلكه بدون الهام مطالب را می‌نوشتند.» (انيس‌الاعلام، محمد فخر الاسلام، تهران، ج 2 ص 270.)

 

پايگاه جامع فرق، اديان و مذاهب _ ازنظر مسلمانان، تورات و انجيل، توسط جبرئيل بر حضرت موسی و عيسی (عليهما‌السلام) نازل شد، اما اكنون اصل آن دو كتاب در دست يهود و مسيحيان نيست، بزرگان مسيحی برای برطرف ساختن اين نقطه‌ضعف گفته‌اند كه كتاب مقدس به نويسندگان آن الهام شده است، در نگاه مسيحيت سنتی، كتاب مقدس، كلام خدا تلقی می‌شود؛ و ريشه اين اعتقاد را در كتاب مقدس نيز می‌توان يافت، در دوم تيموتائوس آمده است: «تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است.» [1]

اما در اين ميان برخی از مفسرين كتاب مقدس هم اعتراف کرده‌اند كه اين امر واقعيت ندارد، مثلاً هورن كه محقق و مفسر كتاب مقدس است، در جلد اول تفسير خود اعتراف كرده است كه تمام مطالب كتاب مقدس، به نويسندگان آن الهام نشده است، اين مفسر در ضميمه جلد اول گفته است:‌ «زمانی كه گفته شود كتاب مقدس از جانب خداوند الهام شده‌اند پس مقصود اين است كه تمام الفاظ و عبارات آن‌هم الهام هستند، درصورتی‌که از اختلاف نوشته‌های آن‌ها در كتاب مقدس مشخص می‌شود كه آن‌ها اجازه داشتند طبق عادت و فهم خودشان اين مطالب را بنويسند، همچنين اجازه داشتند از علوم زمينی برای درك و نوشتن الهام الهی استفاده كنند، پس نبايد تصور كرد كه تمام مطالب كتاب مقدس به نويسندگان آن الهام شده است، بلكه بدون الهام مطالب را می‌نوشتند.»[2]

پی‌نوشت:

[1]. ترجمه قديم كتاب مقدس، دوم تیموتائوس 3: 16.
[2]. انيس الاعلام، محمد فخر الاسلام، انتشارات کتاب‌فروشی مرتضوي، تهران، ج 2 ص 270.
 

 

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.