آیا قدمای اهل سنت از تکفیر منع می‌کرده‌اند؟

  • 1395/12/07 - 11:10

در جهان پیچیده و مدرن امروز که بشر از ادیان نسخشده خسته و روی به تعالیم برجسته و نجات بخش و آرامش آور اسلام دارد، عدهای از مسلمانان با داشتن انحرافات فکری چهره نورانی اسلام را با حرکات افراطی و ناشیانه تخریب میکنند. این تخریب که بر محوریت تکفیر و برداشت اشتباه از حکم تکفیر ایجاد شدهاست، از مسیر عمومی اهل سنت دور است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ موضوع تکفیر در اندیشه قدمای اهل سنت، مانند ابوحامد غزالی، مورد دقت قرار گرفته است؛ وی به خطر تکفیر مسلمان به‌وسیله مسلمان اشاره می‌کند و می‌گوید: «آن‌چه شایسته است که یک مُحَصل انجام دهد، دوری کردن از تکفیر است. زیرا حلال کردن خون و مال مسلمان، که به سوی قبله نماز می‌خواند، خطاست و خطا کردن در ترک کشتن هزار کافر راحت‌تر است، از ریختن خون یک مسلمان.»[1]
ابن حزم اندلسی که خود گرایشی ظاهرگرایانه دارد و سلفی‌ها او را بسیار قبول دارند، معتقد است حرمت تکفیر از مسائلی است، که تمام علمای اهل سنت بر آن تاکید دارند: «هیچ مسلمانی به سبب مسئله اعتقادی و یا به سبب فتوا، تکفیر و تفسیق نمی‌شود. اگر نظرش و اجتهادش درست بود، دو ثواب و اگر خطا بود، یک ثواب می‌برد. این سخن ابولیلا، ابوحنیفه، شافعی، سفیان ثوری و داود بن علی است. این دیدگاه تمامی صحابه‌ای است که دراین‌باره نظری داده‌اند و هیچ مخالفی نیز نمی‌شناسم.»[2]

پی‌نوشت:

[1]. الاقتصاد فی الاعتقاد، غزالی ابوحامد محمدبن محمد، دارمکتبة الهلال، لبنان 1993م، ج1 ص270
[2]. ابو محمد علی بن احمد بن سعید ، الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، مکتبةالخانجی قاهره، بی‌تا، ج3 ص205 

 

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.