رستاخیز عیسی مسیح و الوهیت او

  • 1395/12/10 - 08:24

مسیحیت پولسی در طول تاریخ همواره تمام سعی خود صرف اثبات الوهیت عیسی مسیح کرده و در این راه به هر چیزی متوسل شدند. آنان رستاخیز عیسی مسیح را خاص دانسته و این خاص بودن را نشانگر الوهیت عیسی مسیح دانسته‌اند در حالی که از بخش‌های دیگر کتاب مقدس چیزی غیر از ادعای آنان فهمیده می‌شود و نشان می‌دهد رستاخیز مسیح نمی‌تواند دلیلی بر الوهیت او باشد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مسیحیان بر این باورند که رستاخیز مسیح از بین مردگان، در نوع خود بی‌نظیر بوده و همین نوع رستاخیز سبب شده که شخصیت و وجود مسیح هم‌تراز با خدا شده و از سایر موجودات متمایز گردد. به این معنا که عیسی مسیح پس از به صلیب کشیده شدن ادعایی مسیحیان، دفن شد و پس از سه روز زنده شده و رستاخیز نموده است. به ادعای مسیحیان این نوع زنده شدن به‌قدری خاص است که انجام آن از غیر خدا ممکن نیست و با این تفاسیر عیسی مسیح خداست. دلیل این ادعای مسیحیان، وجود چندین آیه در کتاب مقدس است که در آن تصریح‌شده است که رستاخیز عیسی مسیح به دست خود او شکل خواهد گرفت.

به نقل از کتاب مقدس، عیسی مسیح در پی پاک‌سازی معبد، با پرسش‌های یهودیان مواجه شد. یکی از پرسش‌های آنان این بود که عیسی مسیح به‌واسطه‌ی چه قدرتی دست به این کار زده است؛ کتاب مقدس پاسخ عیسی مسیح به این پرسش را چنین روایت کرده است: «پس یهودیان روی به او آورده، گفتند: به ما چه علامت می‌نمایی که این کارها را می‌کنی؟ عیسی در جواب ایشان گفت: این قدس را خراب کنید که در سه روز آن را برپا خواهم نمود. آنگاه یهودیان گفتند: در عرصه چهل و شش سال این قدس را بنا نموده‌اند؛ آیا تو در سه روز آن را برپا می‌کنی؟ لیکن او درباره قدس جسد خود سخن می‌گفت. پس وقتی‌که از مردگان برخاست شاگردانش را به خاطر آمد که این را بدیشان گفته بود. آنگاه به کتاب و به کلامی که عیسی گفته بود، ایمان آوردند.»[1] همان‌طور که از روایت مذکور مشخص است عیسی مسیح عنوان می‌کند که وی در سه روز قدس را برپا خواهد نمود و منظور از قدس با توجه به انتهای عبارت، جسد خود مسیح است؛ بنابراین عیسی مسیح در این عبارت بیان کرده است که وی جسد خود را پس از سه روز، احیا و برپا خواهد نمود و این اشاره به قدرت خداگونه‌ی وی دارد.

همچنین عیسی مسیح در بخشی دیگر از کتاب مقدس، چنین گفته است که چون خدا او را دوست دارد بنابراین به وی قدرتی داده است که هم می‌تواند جان خود را بگیرد و هم می‌تواند جان خود را احیا و بازگرداند: «و از این سبب پدر مرا دوست می‌دارد که من جان خود را می‌نهم تا آن را بازگیرم. کسی آن را از من نمی‌گیرد، بلکه من خود آن را می‌نهم. قدرت دارم که آن را بنهم و قدرت دارم آن را بازگیرم. این حکم را از پدر خود یافتم.»[2] با استناد به این نوع عبارت‌های کتاب مقدس، مسیحیان معتقد شدند که رستاخیز مسیح از رستاخیز سایر انسان‌ها متفاوت و خاص است؛ اما بررسی بخش‌های دیگر کتاب مقدس نشان می‌دهد، این موضوع آن‌گونه که مسیحیان ادعا می‌کنند، نیست.

اگرچه از عبارت‌های بالا چنین برداشت می‌شود که رستاخیز عیسی مسیح به دست خود وی انجام‌شده است، اما از بخش‌های دیگر کتاب مقدس به‌وضوح چنین فهمیده می‌شود که رستاخیز عیسی مسیح همانند سایر انسان‌ها توسط خدا صورت گرفته است. پطرس حواری بزرگ عیسی مسیح و جانشین رسمی او دراین‌باره‌ چنین گفته است: «ولی خدا او را دوباره زنده ساخت و از قدرت مرگ رهانید، زیرا مرگ نمی‌توانست چنین کسی را در چنگ خود اسیر نگه دارد.»[3] همان‌طور که مشخص است در این عبارت کتاب مقدس ذکر شده است که عیسی مسیح، توسط خداوند زنده شده و رستاخیز مسیح به دست خود او نبوده است.

پطرس در ادامه‌ی نوشتار خود بار دیگر بیان می‌کند که به چشم خود دیده و با تمام وجود درک کرده‌اند که عیسی مسیح را، خداوند زنده کرده و رستاخیز مسیح به دست خود او رخ نداده است: «داود به آینده دور نگاه می‌کرد و زنده شدن مسیح را می‌دید و می‌گفت که جان او در عالم مردگان باقی نخواهد ماند و بدنش نخواهد پوسید. داود در واقع درباره عیسی پیشگویی می‌کرد و همه ما با چشمان خود دیدیم که خدا عیسی را زنده ساخت.»[4] در این عبارت نیز تصریح‌شده است که زنده شدن عیسی مسیح پس از به صلیب کشیده شدن ادعایی مسیحیان، توسط خدا صورت گرفته و رستاخیز مسیح به دست خود وی صورت نگرفته تا اینکه خداگونگی و متمایز بودن وی از سایر انسان‌ها اثبات شود.

دلیل دیگری که بر باطل بودن ادعای مسیحیان، مبنی بر رستاخیز عیسی مسیح توسط خود او، دلالت می‌کند این است که در کتاب مقدس، عیسی مسیح داشتن هر قدرتی را از خود نفی کرده است. وی تصریح کرده است که خود او به‌تنهایی هیچ قدرتی ندارد و هر کاری که انجام می‌دهد به‌واسطه‌ی قدرتی است که خداوند به وی اعطا کرده است: «آنگاه عیسی در جواب ایشان گفت: آمین آمین به شما می‌گویم که پسر از خود هیچ نمی‌تواند کرد مگر آنچه بیند که پدر به عمل آرد، زیرا که آنچه او می‌کند، همچنین پسر نیز می‌کند.»[5] عیسی مسیح در این عبارت مطلق قدرت را از خود نفی کرده است و این موضوع به این معناست که وی قدرت هیچ کاری را جز به‌واسطه‌ی قدرت الهی نداشت و یکی از این کارها که وی بدون قدرت خدا قادر به انجام آن نمی‌توانست باشد، رستاخیز خود است.

با توجه به مطالبی که ذکر شد، این ادعا که عیسی مسیح رستاخیز متفاوتی داشته و این حاکی از نوعی شخصیت خداگونه‌ ای عیسی مسیح می‌باشد، از اساس باطل است؛ بنابراین به‌تصریح کتاب مقدس وجود هرگونه رابطه‌ی اسرارآمیز عیسی مسیح باخدا که منجر به خدا بودن عیسی مسیح است نفی‌شده و اثبات می‌شود افعال عیسی مسیح همانند سایر انسان‌ها با قدرت اعطایی خداوند صورت می‌گرفته و منهای خداوند هیچ شخصی ولو عیسی مسیح، قدرتی نخواهند داشت.

پی‌نوشت:

[1]. ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، یوحنا 2: 18_22.
[2]. همان، یوحنا 10: 17_18.
[3]. ترجمه‌ی تفسیری کتاب مقدس، اعمال رسولان 2: 24.
[4]. همان، اعمال رسولان 2: 31_32.
[5]. ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، یوحنا 5: 19.

تولیدی

دیدگاه‌ها

مطلب بسیار جالب و ریزبینانه ای بود! من معمولا نظرهایم پاسخ به شبهاتی است که مطرح میکنید (تا در مورد آن بحث کنیم) ولی این بار در تایید قسمتی از حرفتان آیه ای زیبا از انجیل را به اشتراک میگذارم. در مورد رستاخیر هنوز خداوند اجازه بررسی به من نداده و هیچ نظری در مورد آن ندارم. ولی در باب تسلیث و خدا بودن مسیح, خود انجیل این مطلب را نفی میکند. Matthew 19:17: And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments. ترجمه: "و او (مسیح) گفت, چرا تو مرا خوب خطاب میکنی؟ هیچ چیز خوبی جز یکی نست, و او خداست: پس اگر تو میخواهی به زندگی [جاودانه] وارد شوی (بهشت) به فرامین عمل کن" (ده فرمان و چند کار دیگر) به وضوج خضوع و خشوع مسیح (ع) را میبینیم و به وضوح مسیح میگوید که او خوب نیست و فقط خدا خوب است. در نتیجه این آیه میگوید که مسیح خدا نیست. البته ایده تسلیث جای تفکر و بررسی و تحقیق دارد, چون آیه های قوی ای در اثبات آن وجود دارد. البته شکلی متفاوت, نه شکلی که کلیسا مطرح میکند که آن تصور حتی از نظر انجیل کفر است! در امان خدا!

از حسن نظر شما ممنونم. موفق باشید

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.