تناقض کتاب مقدس و تخریب بتخانه‌ها

  • 1395/10/27 - 21:36
مسیحیان معتقدند کتاب مقدس برای هدایت آنان مکتوب شده و حجیت دارد. درحالی که کتاب مقدس مملو از تناقضات و اشتباهات است. یکی از تناقضات کتاب مقدس مربوط به واقعه‌ی تاریخی است. کتاب مقدس در بخشی از کتاب مقدس معتقد است یهوشافاط بتخانه‌ها را تخریب کرد اما در بخشی دیگر مطلبی خلاف آن بیان می‌کند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذهب_ کتاب مقدس مسیحیان مملو از تناقضات و اشتباهات است. درحالی‌که یکی از کارکرد‌های کتاب مقدس هر دینی، جلوگیری و صیانت پیروان خود از فرو غلتیدن در اشتباهات و تناقضات رفتاری است؛ کتاب مقدس مسیحیان، خود در دامن تناقضات و اشتباهات گیرکرده است. بدون شک ثابت شدن وجود اشتباهات و تناقضات در هر کتاب مقدسی، وثاقت و حجیت آن را از اساس زیر سؤال برده و پیروان آن دین را دچار چالش جدی درباره‌ی حقانیت آموزه‌های خود خواهد کرد. یکی از موارد تاریخی که کتاب مقدس مسیحیان، در نقل آن دچار تناقض شده است، داستان مربوط به سلطنت یهوشافاط است.

در بخشی از کتاب مقدس، تاریخ سلطنت یهوشافاط به تور مفصل، شرح داده‌شده است. کتاب مقدس یهوشافاط را پادشاهی قدرتمند معرفی کرده و معتقد است وی علاوه بر تحکیم موقعیت خود ثروت فراوانی به دست آورده و معروف شد. وی در کنار امور مادی، با جان‌ودل در خدمت خدا بوده و بتکده‌هایی که بر روی تپه‌ها بنا شده بود، تخریب نموده است: «پس خداوند موقعیت سلطنت یهوشافاط را تحکیم نمود. تمام قوم یهودا به او هدایا تقدیم می‌کردند؛ درنتیجه او بسیار ثروتمند و معروف شد. یهوشافاط با دل‌وجان خداوند را خدمت می‌کرد. او بتکده‌های روی تپه‌ها را خراب کرد و بت‌های شرم‌آور اشیره را درهم شکست.»[1] باآنکه در این روایت به‌صراحت آمده که یهوشافاط در زمان سلطنت خود، بتخانه‌های موجود بر روی تپه‌ها را نیز تخریب کرده است، در بخش‌های دیگر کتاب مقدس داستانی متناقض با این روایت نقل‌شده است.

کتاب مقدس اگرچه همانند روایت گذشته معتقد است که یهوشافاط مطابق میل خداوند عمل می‌نمود، اما یک مورد را استثنا کرده و این مورد خلاف آن چیزی است که در روایت مذکور نقل شد. برخلاف روایت قبلی در این بخش از کتاب مقدس تصریح‌شده است که یهوشافاط بتخانه‌های موجود بر روی تپه‌ها را خراب نکرده و بنی‌اسرائیل همچنان در آن بتخانه‌ها مشغول انجام اعمال خود ازجمله قربانی کردن، شدند: «یهوشافاط در سن سی‌وپنج سالگی بر تخت نشست و بیست‌وپنج سال در اورشلیم سلطنت کرد. مادرش عزوبه نام داشت و دختر شلحی بود. او هم مثل پدر خود آسا مطابق میل خداوند عمل می‌کرد، به‌جز در یک مورد و آن اینکه بتخانه‌های روی تپه‌ها را از بین نبرد. پس بنی‌اسرائیل همچنان در آنجا قربانی می‌کردند و بخور می‌سوزاندند.»[2]

همان‌گونه که ذکر شد بخشی از کتاب مقدس تصریح کرده است که یهوشافاط بتکده‌ها را تخریب کرد و در بخش دیگر معتقد است که یهوشافاط نافرمانی خدا کرده و بتکده‌ها را از بین نبرد. به‌راستی حقیقت کدام است؟ آیا یهوشافاط بتخانه‌ها را تخریب کرد؟ آیا وی آن بنا‌ها را برای بت‌پرستان از بنی‌اسرائیل باقی گذاشت؟ اگر از یک فرد مسیحی در مورد یهوشافاط پرسیده شود وی به کدام بخش از کتاب مقدس، استناد خواهد کرد؟ آیا راهی برای حل این تناقضات وجود دارد؟ و آیا چنین کتابی را می‌توان مقدس خواند؟

پی‌نوشت:

[1]. ترجمه‌ی تفسیری کتاب مقدس، دوم تواریخ 17: 5-6.
[2]. همان، اول پادشاهان 22: 42-43.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.