تناقض گویی کتاب مقدس در مورد وارث داوود (ع)

  • 1395/10/19 - 21:44
لوقا در انجیل خود عیسی مسیح را به عنوان وارث تخت حضرت داوود (علیه‌السلام) معرفی کرده است. حال آنکه بررسی کتاب مقدس نشان می‌دهد که عیسی مسیح نمی‌توانسته وارث تخت داوود باشد چرا که وی از نسل یهویاقیم پاد‌شاه است؛ بنابراین روایت لوقا با سایر بخش‌های کتاب مقدس متناقض است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مطالب موجود در کتاب مقدس بی‌شک مورد قبول همه‌ی مسیحیان است. بر همین اساس مسیحیان باید به آن چیزی که در کتاب مقدس از گذشته و حال و آینده ذکرشده است، ملزم و معتقد باشند. یکی از مسائلی که در کتاب مقدس ذکرشده است مربوط به وارث حضرت داوود (علیه‌السلام) است.

لوقا در بخشی از انجیل خود، عیسی مسیح را وارث تخت داوود (علیه‌السلام)، معرفی کرده و چنین بیان می‌کند: «و اینک، حامله شده، پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید. او بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلی، مسمی شود و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا خواهد فرمود.»[1] در این روایت لوقا تصریح‌شده که عیسی مسیح وارث تخت داوود است؛ اما حقیقت این است که این روایت لوقا نشان می‌دهد که ایشان به مطالب کتاب مقدس ملزم نبوده و درست بر ضد آن و به‌صورت متناقض صحبت کرده است. چراکه از بخش‌های دیگر کتاب مقدس و به‌خصوص از عهد عتیق ‌که قبل از لوقا موجود بوده است، تصریح‌شده است که عیسی مسیح نمی‌تواند وارث تخت داوود باشد.

متی در بخشی از نسب نامه عیسی مسیح، یکنیا را یکی از اجداد وی ذکر می‌کند: «یوشیا پدر یکنیا و برادران او بود که در زمان تبعید بنی‌اسرائیل به بابل، به دنیا آمدند. بعد از تبعید: یکنیا پدر سالتی ئیل و سالتی ئیل پدر زروبابل بود.»[2] اول تواریخ ایام هم یکنیا را یکی از پسران یهویاقیم معرفی می‌کند: «و پسران یهُویاقیم پسر او یکُنْیا و پسر او صِدْقَیا؛ و پسران یکُنْیا اَشّیر و پسر او شَأَلتِیئیل.»[3] با توجه به این دو روایت از کتاب مقدس مشخص شد که یکنیا پسر یهویاقیم پادشاه است بنابراین یهویاقیم نیز یکی از اجداد عیسی مسیح به شمار می‌رود. از طرفی به نقل از ارمیا، یهویاقیم پادشاه به خاطر تخلفی که انجام داده مورد غضب الهی قرارگرفته است و به ارث بردن تخت پادشاهی داوود از فرزندان و نسل او به اراده‌ی خداوند هستی، سلب شده است: «بنابراین ای یهویاقیم، پادشاه یهودا، از نسل تو کسی بر تخت پادشاهی داود تکیه نخواهد زد. جنازه تو بیرون انداخته خواهد شد تا روز، زیر آفتاب سوزان و شب، در سرما باقی بماند.»[4]

با توجه به مطالب که ذکر شد کتاب مقدس معتقد است که فرزندان و نسل یهویاقیم نمی‌توانند وارث تخت پادشاهی داوود باشند. از طرفی عیسی مسیح یکی از فرزندان یهویاقیم بوده بنابراین وی نیز نمی‌تواند وارث تخت داوود باشد. آیا لوقا از این موضوع اطلاعی نداشته که عیسی مسیح را وارث تخت داوود می‌داند؟ آیا این تناقض آشکار، حجیت کتاب مقدس را سست نکرده و اعتماد به آن را بی‌اساس و غیرعقلانی نخواهد کرد؟

پی‌نوشت:

[1]. ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، لوقا 1: 31-32.
[2]. ترجمه‌ی تفسیری کتاب مقدس، متی 1: 11-12.
[3]. ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، اول تواریخ ایام 3: 15-17.
[4]. ترجمه‌ی تفسیری کتاب مقدس، ارمیا 36: 30.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.