حکم ختان در کتاب مقدس و شریعت مسیح

  • 1394/11/04 - 16:09
عمل به شریعت یکی از ویژگی‌های بارز پیروان هر دینی است. ولی مسیحیت انحرافی بسیاری از احکام و شریعتی که عیسی مسیح (عليه السلام) به آن عمل می‌کرد را زیر‌پا گذاشته و دیگر به آن عمل نمی‌کنند. یکی از این شرایع، ختان (ختنه كردن) است، كه همواره جزو سنت پيامبران الهي بوده است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عمل به احکام و شرایع در هر دینی، یکی از وظایف و ملزومات پیروان آن دین است. همچنین عمل به شریعت در ادیان مختلف به خصوص ادیان ابراهیمی اهمیت بسزایی دارد؛ لذا می‌بینیم کسانی که در عمل به شرایع خود کوشش فراوانی دارند در بین سایر پیروان از تقدس و مقام خاصی برخوردار هستند؛ اما متأسفانه در مسیحیت انحرافی و کنونی، عمل به شریعت در بسیاری از موارد به کلی زیر پا گذاشته‌شده و احکام موجود در کتاب مقدس طرد شده‌اند. حکم ختان یکی از مواردی است که مسیحیت انحرافی عمل به آن را به کلی رها کرده، گويی ختنه کردن هیچ‌وقت در کتاب مقدس و سنت عیسی مسیح وجود نداشته است.
کتاب مقدسی یکی از مواردی که آن را نجس و ناپاک بیان نموده، افراد غیر مختون است. به خاطر همین نجاستی که غیر مختونان دارند، کتاب مقدس آنان را از ورود به شهر مقدسشان یعنی اورشلیم بازمی‌دارد: «بیدار شو ای‌ صهیون‌! بیدار شو و قوّت خود را بپوش‌ ای‌ شهر مقدّس‌ اورشلیم‌! لباس‌ زیبایی‌ خویش‌ را در بر کن‌ زیرا که‌ نامختون‌ و ناپاک‌ بار دیگر داخل‌ تو نخواهد شد.»[1] علاوه بر اینکه غیر مختونان از ورود به اورشلیم منع شده‌اند، ازدواج با آنان را نیز، بر دختران بنی‌اسرائیل جایز نمی‌داند. چنان‌که بیان می‌کند: «پس‌ بدیشان‌ گفتند: این‌ کار را نمی‌توانیم‌ کرد که‌ خواهر خود را به شخصی‌ نامختون‌ بدهیم‌، چون که‌ این‌ برای‌ ما ننگ‌ است‌.»[2]
عمل به حکم ختان به قدری مسلم و واضح بوده که کتاب مقدس به مبادرت پیامبران الهی به این شریعت اشارات زیادی می‌کند. کتاب‌ مقدس حکایت ختنه شدن اسحاق توسط ابراهیم (علیه‌السلام) را چنین بیان ‌می‌کند: «و ابراهیم پسر خود اسحاق را، چون هشت‌روزه بود، مختون ساخت، چنانکه خدا او را امر فرموده بود.»[3] علاوه بر اسحاق ازجمله پیامبرانی که کتاب مقدس به ختنه کردنشان اشاره‌کرده است، حضرتی یحیی (علیه‌السلام) است. کتاب مقدس دراین‌باره چنین می‌گوید: «و واقع شد در روز هشتم چون برای ختنه طفل آمدند که نام پدرش زکریا را بر او می‌نهادند. امّا مادرش ملتفت شده، گفت، نه بلکه به یحیی نامیده می‌شود.»[4] نه‌تنها اسحاق و یحیی و پیامبران الهی دیگری که کتاب مقدس به آن ختان آنان اشاره‌کرده است، جالب‌توجه این است که خود عیسی مسیح هم ختنه شده و انجیل لوقا نیز آن را نقل کرده است. لوقا این واقعه را چنین روایت می‌کند: «و چون روز هشتم، وقت ختنه طفل رسید، او را عیسی نام نهادند، چنانکه فرشته قبل از قرار گرفتن او در رحم، او را نامیده بود.»[5]
در مقابل این همه آیات کتاب مقدس و سنت انبیای الهی نسبت به عمل کردن به این شریعت موسوی و عیسوی، تنها چند آیه از کتاب مقدس در مورد باطل بودن حکم ختان به صورت متشابه سخن گفته و همه‌ی آن‌ها هم منتسب به پولس است. پولس در کتاب رومیان در بخشی از سخنان خود چنین می‌گوید: «زیرا آنکه در ظاهر است، یهودی نیست و آنچه در ظاهر در جسم است، ختنه نی.»[6] و در بخشی دیگر چنین می‌گوید: «پس برتری یهود چیست؟ و یا از ختنه چه فایده؟»[7] وی در بخشی دیگر از گفته‌های مبهم خود چنین بیان می‌کند: «زیرا واحد است خدایی که اهل ختنه را از ایمان و نامختونان را به ایمان عادل خواهد شمرد.»[8]
در مقابل آیات بسیار زیاد کتاب مقدس که به ختنه اشاره‌کرده و غیر مختونان را نجس و ناپاک دانسته و ورود آنان را به شهر مقدس ممنوع می‌داند و با توجه به اینکه انبیاء بزرگی چون ابراهیم و عیسی مسیح به این شریعت عمل کرده‌اند؛ سؤال این است که چرا مسیحیان حکم ختنه را باطل کرده و به قدری در این کار زیاده‌روی کرده‌اند که یکی از تفاوت‌های ظاهری و شاخص بین مسیحیان و یهودیان، مختون و غیر مختون بودن پیروان این دو دین است. به این ترتیب آیا مسیحیتی را که برخلاف سنت ابراهیم، اسحاق، زکریا، یحیی و عیسی (علیهم‌السلام) عمل کرده و خود را ملزم به پیروی از پولس کرده‌اند، نباید مسیحیت انحرافی نامید؟

پی‌نوشت:
[1]. ترجمه قدیم کتاب مقدس، اشعیا 52: 1.
[2]. ترجمه قدیم کتاب مقدس، پیدایش 34: 14.
[3]. ترجمه قدیم کتاب مقدس، تکوین: 21: 4.
[4]. ترجمه قدیم کتاب مقدس، لوقا 1: 59-60.
[5]. ترجمه قدیم کتاب مقدس، لوقا 2: 21.
[6]. ترجمه قدیم کتاب مقدس، رومیان 2: 28.
[7]. ترجمه قدیم کتاب مقدس، رومیان 3: 1.
[8]. ترجمه قدیم کتاب مقدس، رومیان 3: 30.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.