اخبار

دستگیری مبلغ بهایی چگونه بهایی شویم براندازی جمهوری اسلامی بهائیت

تشکیلات بهائیت بر خلاف دستور پیشوایان بهائی، مبلّغین خود را به تبلیغ حداکثری در ایران فرامی‌خواند؛ تا در کنار یارگیری هرچه بیشتر، از نتایج مظلوم نمایی آن نیز بهره‌مند گردد.

رییس مجلس ملی سوییس در دیداری با اسقف اسقف کاشچیان گفت: آزادی بیان، تداوم فرهنگ و تکلم به زبان ارمنی در جامعه ارامنه ایران و اصفهان جذاب و بسیار ارزشمند است. در ادامه اسقف کاچیان اظهار کرد: ارامنه ایران با داشتن مدارس و تاریخ قدیمی و تمام ارزش‌های خود از تاریخ ۴۰۰ ساله برخوردار هستند و اکنون...

شارلی تویه تکیه نماینده ی مسیحیان اشوری مسیح علینژاد و شیرین عبادی دو نفر از شخصیت‌های فعال در حوزه ی زن(ضد زن) را جیره خواران امریکا و رژیم صهیونیستی دانست. نماینده ی مسیحیان درایت رهبر معظم انقلاب را مانع کارشکنی های رژیم صهیونیستی ذر کشور دانست.

تحقیقات جدید در آلمان نشان می‌دهد که تعصب به اسلام در میان جوانان آلمانی کمتر از افراد مسن است و نسل جدید آلمانی‌ها نگرش بهتری نسبت به اسلام دارند.

تخریب گورستان بهائیان گلستان جاوید بهاییان مراسم خاکسپاری بهاییان

تشکیلات بهائیت در حالی بر خلاف دستور پیشوایان این فرقه، به دنبال تبلیغ خود به واسطه ادعای ممنوعیت دفن اموات بهائی، به دنبال مظلوم نمایی و پیشبرد گفتمان نفرت برعلیه جمهوری اسلامی ایران است که اظهارات مسئولین قبرستان، حکایت از دروغ این تشکیلات دارد.

دیدگاه مقام معظم رهبری در مساله شیعه انگلیسی

امروز دستهای استعماری که در طول قرنهای گذشته سعی میکردند بین شیعه و سنّی اختلاف ایجاد کنند، امروز هم تلاش میکنند برای این‌که بین شیعیان و سنّیان، کینه و برادرکشی و اختلاف به‌وجود آورند. شما مردم هوشمند باید مراقب باشید.

تخریب گورستان بهائیان گلستان جاوید بهاییان مراسم خاکسپاری بهاییان

تشکیلات بهائیت در حالی به دروغ و با ادعای تخریب تمامی قبرستان‌هایش به بهانه‌ی عقیدتی، به مظلوم نمایی می‌پردازد که، برخورد با تعداد اندکی از قبرستان‌های این فرقه از سه جهت خارج نیست: قرار گرفتن در زمره اموال شرکت امناء، تصرف در اراضی فاقد مجوز دفن و قرار گرفتن در بافت شهری می‌باشد.

خط و نشان بهائیان برای زندگی در قطر بهائیت براندازی جمهوری اسلامی

تشکیلات بهائیت هرکجا که باشد، بر خلاف شعار ممنوعیت دخالت در سیاست و پیروی از حاکمین، به دنبال براندازی و تصاحب حکومت است. لذا وقتی در کشوری مثل قطر، فعالیت‌های ضدامنیتی اش لو می‌رود، در کنار مظلوم نمایی و ظاهرسازی به تهدید و کارشکنی علیه کشور میزبان روی می‌آورد.

اعتراض بهائیت به حکومت ایران حکومت دینی انجمن بهائیان ایران بهاءا

در سمیناری که با حضور و حمایت بهائیان برگزار شد، اصل گرفتاری ایران، وجود دین رسمی معرفی شد. این در حالیست که بر اساس تعالیم بهائی، تشکیلات بهائی به دنبال برپایی حکومت شِبه دینی خود است.

مصاحبه سعید رضایی رسانه برانداز بهائیان معروف ایران محفل بهایی ها

سعید رضایی از رهبران تشکیلات بهائی در ایران در مصاحبه با یک رسانه برانداز، از موفقیت پروپاگاندای بهائیان علیه حکومت ایران سخن گفت. در ادامه، به طرح ادعاها و پاسخ به این رهبر پیشین تشکیلات بهائی می‌پردازیم.

اخبار تجاوز کشیشان به کودکان امروزه به خبری عادی تبدیل شده و تعجب کسی را برنمی انگیزاند. در تازه ترین خبر این بار کشیشی از لبنان است که به جرم تجاوز به کودکان به مدت 15 سال به حبس محکوم شده است.

کشور قطر نشانه های بهایی بودن تعداد بهائیان سازمان جاسوسی اسرائیل

اخراج بهائیان از قطر بدان معنی است که تشکیلات بهائیت، بر خلاف تهمت‌هایی که به جمهوری اسلامی در برخورد عقیدتی با متخلفین بهائی می‌زند؛ کشوری مثل قطر هم با سیاست درهای باز، تحمل خیانت و جاسوسی آنان را ندارد.

رانت خواری بهائیان محیط زیست جنگل ها مازندران روستای ایول

تشکیلات بهائیت مدعی برخورد با تصرفات غیرقانونی ساکنان بهائی در روستای روشنکوه شد. اما چرا عضویت در تشکیلات برانداز بهائیت باید مانع برخورد قانونی با بهائیان متخلف شود؟!

جریان سازی استعمار برای مقابله با اسلام ناب

استکبار جهانی همواره با مطالعات دقيق و بنيادی خود در جوامع ديگر، برای مستعمره ساختن آن جوامع و تضعيف قدرت ملتها از هر فرصتی به خوبی بهره می‌گيرد. آنها جريانهای فکری که با اهدافشان همسو باشد و در دستيابی برخی اهدافشان به آنان ياری رسانند، با حمايتهای گوناگون به روند رشد و گسترش آن جريان فکری و...

صفحه‌ها