افزودن نظر جدید

در ماجرای ترور کعب بن اشرف حضرت محمد خود به مسلمه اجازه داد که درین عملیات دروغ بگوید ، در جامعه کنونی و گرگ و میش ایران بین مردم دروغگویی کاملا شایع است ، حتی امام خمینی هم ادعای اب و برق و مسکن رایگان داشت و حتی میگفت روحانیون نباید در سیاست دخالت کنند اما خود حکومت تشکیل داد ! ایا غیر ازین است که امام خمینی رهبر مسلمانان دروغ گفت ؟ ایت الله بی ازار شیرازی هم کسی بود که میگفت ناسا شق القمر را تایید کرده ،اما دروغ بود ! تمام معجزات علمی که به قران نسبت میدهند حتی گاهی به صورت فاحش و تعجب اور دروغ است ، ایا غیر ازین است که مسلمانان دروغ میگویند ! اسنادی هست که حتی خود الله هم به پیامبر دروغ میگفته چنانکه پیش از جنگ بدر تعداد سپاه دشمن را به محمد کمتر گفت (رجوع کنید به ایه 43سوره انفال) . در اسلام حقیقت مطلق است و انچه مخالف مطلق باشد دروغ است پس منظور از دروغ گویی ایات و احادیث سخن مخالف حقیقت مطلق یا اسلام است نه حقیقت واقعی! پس با این حساب نمیتوانید راستگویی اسلام را با ایران باستان مقایسه کرد چنانکه در ان دوران به ندرت در سخن دو نفر دوگانگی می امد و در ان صورت سوگند(گوگرد) میخوردند که حقیفت بگویند ! هرودت هم میگوید ایرانیان از کودکی سه چیز می اموختند ،راستگویی ،سوارکاری و تیرانداری ! منظور از راستگویی هم حقیقت گوییست نه حقیقت منطبق با فلسفه اسلام ! بدرود
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.