افزودن نظر جدید

زرتشتيان از قديم از نظر اخلاق راستگويي پاكي نيك صفتي دلاوري رشادت اداب و سخن گفتنشان مردماني پاك به گفته دشمنان و كشورهاي همجوارش بودند شما ميگوييد الان اسام اخلاقش بهتره ؟ اسلام اگر واقعا دين كامل و بااخلاقي تر از زرتشت بود مردمانش هم خوب بودند معلوم است مسلمانان از لحاظ شعور و اخلاق و راستگويي به گرد پاي زرتشتيان نمي رسند همين الانش هم مشخص است دين زرتشت ديني بود كه پيامبرش اشو زرتشت بدون ياور توانست اين را بسازد ديني كه پيروانش پيرون راستي بودند و با سه انديشه گفتار نيك كردار نيك پندار نيك به اين صورت رشد كردند هر كس نميتواند بدون هيچ ياوري وقتي انديشه نبود بيانديشد و مردمانش را طوري بسازد كه دنياي مسيحيت اشكارا از ان تقليد كند و يهوديان در حيرتش باي بمانند و ستايشش كنند درحالي كه حضرت محمد با جنگ و خونريزي دايم و تحميل دين و با شمشير دينش را نتوانست استوار سازد امامان بسياري چه امام علي تا امام هادي و غيره همشون شكست خوردند و فقط اين امامان حرف از ادب و راستگويي ميزنند همانطور كه گفتيد ولي در عمل هيچ بودند منتشر كنيد به نام اشو زرتشت پاك مردي كه تا الان نيز بر مسلمانان ترس و وحشت انداخته
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.