افزودن نظر جدید

اینها کاسه لیس عرب نیستن. چون این سایت به پان عربیسم هم نقدها وارد کرده و 2000 مقاله در نقد وهابیت و آل سعود و ... نوشته. اگه شجاعت پذیرش حقیقت رو نداری پس بمیر... کورش پرستان کاسه لیس های یهود ، مثل تو نه شرف دارن نه ناموس (وقتی باد میکاری باید طوفان درو کنی. وقتی توهین میکنی باید توهین بشنوی).
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.